Efsane Sözler, En Anlamlı Efsane Sözler, En Güzel Efsane Sözler

Efsane Sözler, En Anlamlı Efsane Sözler, Anlamlı Efsane Sözler, En Güzel Efsane Sözler, Güzel Efsane Sözler

Dünyada her şeyi bir gün acı ile kaybetmek için yaşıyoruz. (Schiller)

İnsan da ağaca benzer, ne kadar yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o kadar yaman kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinliğe, kötülüğe… (Nietzche)

Bir ulusun yükselmesi ev ve aile sevgisine bağlıdır. (Charles Dickens)

Hiç kimse bir alışkanlığa veda etmek cesaretini gösteremez. (Balzac)

Bir ana yüreği dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. (Balzac)

Milyoner kasasını, hırsız mahzenini, feylesof kitabını ve âşık kalbini… Aynı heyecan ve korkuyla açarlar. (Cemil Sena Ongun)

Atanın evlada sevgisi yukarıdan aşağıya akarmış da, evladın ataya sevgisi aşağıdan yukarıya akarmış. (Atasözü)

Efsane Sözler

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. (Craesus)

Vicdansız bilim, ruhun çöküntüsüdür. (Rabelais)

Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar, ama ihtiyarlar, gençlerin aptal olduklarını bilirler. (George Chapman)

Yalnız topla, tüfekle değil, iradenle de cesur olacaksın; fena şeyleri yapmamak için cesur, inandığın, doğru bildiğin şeyi yapmak için, öldürseler bile cesur olacaksın. (Halide Edip Adıvar)

Çalışmak ve iyilik etmek, Tanrı’nın bize öyle bir ihsanıdır ki, seven ve bedbaht olan kalplerde aşkın yerini tutar. (Goethe)

Çocukların mazisi ve istikbali yoktur; bizlerin aksine bugünlerinden zevk alırlar. (La Bruyere)

Edepsiz takımı içinde sözü dinlemeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. (Sâdi)

Dahiler, çağlarını aydınlatmak için yanmaya mahkûm göktaşlarıdır. (Napoleon)

Demokrasi, “Ben de senin kadar iyiyim,” demek değil; “Sen de benim kadar iyisin,” demektir. (Theodor Parker)

Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. (Niyazî-i Mısrî)

En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. (Çiçero)

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah (Ziya Paşa)

Dertlerini dökecek dostları olmayanlar, kendi yüreklerini kemiren yamyamlardır. (Bacon)

Yastık diye başını ateşe dayayan, yatak diye yılanların üzerinde yatan bir adam, emniyet ettiği bir dostundan düşmanlık sezen bir adamdan daha rahat uyur. (Beydeba)

Güzel Efsane Sözler

Dosttan beklenen, yanlış hareket ettiğimizde yanımızda olmasıdır. Hareketimiz doğru iken, herkes yanımızda olur. (Mark Twain)

Geh safa budu gönül âyinesi gâh keder, Böyledir hâl-i cihan böyle gelir böyle gider. (Yetim Ali Çelebi)

Güzel Efsane Sözler

Dünyada zorluk dörttür: Yalnız başına ihtiyarlık, gurbette hastalık, yokluk içinde borç, yolculukta uzun yol. (İbn al- Mukaffa)

Dostu severim ama düşman da işe yarar. Dost gücümü gösterir, düşman da ödevimi.

İkbal anında küstah olan kimseler, idbar halinde daima zayıf ve korkaktırlar. (Fenelon)

Eski elbiseler eski dostlar gibidir. (Victor Hugo)

Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha göremedim. (Konfüçyüs)

Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir iştir. (Çehov)

Felsefe, düşüncenin mikroskobudur. (Victor Hugo)

Gece, sevgilinin endamını olduğundan daha güzel, düşmanını daha kuvvetli, derdini daha büyük, mutlu olanı daha küçük gösterir. (Mikszath)

Hiç hakikatin feryadı hayalin kulağına girer mi? (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incittiği içindir. (La Rochefoucauld)

Baştanbaşa günahlarla dolu olan bir hayatın kefareti, ancak yoksulluk ve hakirlik içinde ödenir. (Schiller)

Bir haberin gönül inciteceğini biliyorsan, sen sus, başkaları söylesin. (Sadi)

Cehl ölmeli, zulm ölmeli, hakk bulmalı kuvvet; Hakkın yüzü güldükçe gülümser beşeriyet… (Tevfik Fikret)

Halkın karakteri oynaktır, onları bir fikre sürüklemek kolay ama onda tutmak zordur. (Machiavelli)

İlk hata saflığın, fakat sonrakiler suçun ürünleridir. (Oliver Goldsmith)

Gözler az gördüğü, kulaklar az duyduğu sürece hayal gücü artar. (Stefan Zweig)

Hayat daima düzde gitmez, ara sıra çıkılır, çok kere inilir. (Chateaubriand)

Elden gittikten sonra geri döndürülmesi imkansız olan şeyler dörttür: ansızın ağzından çıkan bir söz, yaydan fırlayan bir ok, olmuş bir kaza, boşuna harcanan bir ömür. (Feridüddin Attar)

Her beşik içindekine sorar: “Nereden?” ve her kefen sorar: “Nereye?”

Bir kartalın kırık kanadını onaran, onun pençesinden sorumludur. (Victor Hugo)

Anlamlı Efsane Sözler

Efsane anlamlı sözler yazımızı da beğeneceğinizi umuyorum.

Zaman, o hırsızların en belalısı, Çalmış güzelin nesi var nesi yoksa. (La Fontaine)

Hürriyet ağacı, yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür. (Bertrand Barere)

İftira kötü köpek gibidir, kaçanın ardından ürür, pervasızca yüzüne baktın mı sesini keser. (G. Csiky)

Deniz fırtınalarında olduğu gibi, ihtilallerde de, sağlam değerler dibe giderken dalgalar hafif şeyleri suyun yüzüne çıkarır. (Balzac)

Sakin, lekesiz, zevkli bir hayattan sonra gelen ihtiyarlık rahat ve tatlı olur. (Cicero)

Erkeklerin iltifatlarının altında daima gizli bir elde etme arzusu saklıdır. (Paul Geraldy)

Birinin gönlünü bir kere kırdın mı, sonra yüz türlü iyilik etsen de, o bir tek kırgınlığın öcünden sakın. (Sadi)

İnsan er geç toprak olmak için yaşıyorsa haz ve eleme ne lüzum var? (Upanishad)

Hiçbir şey, yüksek bir mevkiye yükselen alçak biri kadar can sıkmaz. (Claudian)

İradesiz düşünce, zihne arız olan bir derttir, düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise, rüzgârı zapt etmekten de zordur. (Gandhi)

En emin işler şöhret hırsına, onura, gösteriş arzusuna dayananlardır; bu duygular hiçbir zaman ölmez. (Balzac)

Yine ben bir öğüt aldım pirimden, İyilik ettiğinden sakın kendünü. (Köroğlu)

Aşağılık insanlara iyilik etmek, denize su taşımaya benzer. (Cervantes)

Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur. (Hafız)

Bir kadın ya kendi yaşamını sürdürmek için yaşar, ya da yaşamadığına yakınmak için. (A. H. Lawrence)

Hepimizin her şeye gücü yetmez. Şerit arşınlamak çerçilere, dilencilik etmek keşişlere, dört bir yana pislemek kuşlara, takır takır çene çalmak da kadınlara mahsustur. (Anatole France)

Kadını olmayan köy evi, teki kaybolmuş çarığa benzer. (Alexis Kivi)

Çiçek koku vermek, ateş ısıtmak, kadın da mesut etmek için yaratılmıştır. (G. Gardony)

Kadın çok defa en çok hoşlandığı şeye dudak büker. (Shakespeare)

Güzel ve erdemli kadın, bizim uçsuz bucaksız ahlak çölümüzü gçller ve iki tarafı söğütlü yollarla bezeyen bir sebeptir. (A. Renan)

En Güzel Efsane Sözler

Gökten yere on iki kilo namus yağmış, on birini kadınlar almış. (Korsika Atasözü)

Eğer bir müminin kalbin kırarsan, Hakk’a eylediğin secde değildir. (Yunus Emre)

Her yerde kalpsiz insanlar, onların yanı sıra da ızdırap çekmiş şefkatli yürekler vardır. (Maurice Rostand)

Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsan, unutma ki, filin ayağı altında da sen öylesin. (Sadi)

Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir. (Cenap Şahabettin)

Haset demokrasinin temelidir. (Bertrand Russell)

Elimde olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. (Horace)

Kadınlar gençlik için; yemek doymak içindir. Dostlar, cemiyet için; seyahatler öğrenmek için; ev, çiçek, taş ve antika şeyler, satın almak içindir. Bunlar sonra insanı fazla ilgilendirmezler. Ama kitaplar, hem gençlik, hem ihtiyarlık, hem hastalık, hem açlık, hem soğuk, hem rüzgâr, hem yağmur içindir. (Yuan Meai)

Üç şeyi sıfır saymak gerekir: İçinde su akmayan ırmak, hükümetsiz bir memleket ve kocasız bir kadın. (Beydeba)

Komşudan, kraldan ve kadınlardan hiç bahsetmeye gelmez. (A. De Musset)

İnsanlar çoklukla, nankör, değişken, içten pazarlıklı, ürkek ve doymak bilmez yaratıklardır. (Machiavelli)

Uzunca bir müddet konuşan herhangi bir adam, kendisine inananlar bulur. (Stevenson)

Benzer Sözler :   En Güzel Sözler, En Güzel Anlamlı ve Kısa Sözler, Sevgiliye Güzel Sözler

Kim etrafa korku salarsa, kendisi de korkusuz değildir. (Epikuros)

Köleliğin beteri, kendisinin kölesi olmak değil midir? (La Fontaine)

Köpekler boğuşurken birbirlerini ne kadar çok ısırırlarsa o kadar kızarlar. (Tolstoy)

Âdemoğlu hilebazdır kimse bilmez fendini, Sen kime iyilik edersen sakın ondan kendini.

Padişahlığın dört şartı vardır: Hikmet, iffet, cesaret, mertlik. (Câmi)

Kuvvet her şeye hükmedebilir; fakat zaferleri pek kısa ömürlüdür. (Lincoln)

Kurdun yumuşaklığına, at cambazının sözlerine, delikanlı sevgisine, fahişenin yeminine inanan kimse delidir. (Shakespeare)

Bizden başka bilen olmadığı zaman kusurlarımızı pek çabuk unuturuz. (La Rochefoucauld)

Hayat alışverişinde biz meziyetlerimizden ziyade kusurlarımız yüzünden hoşa gideriz. (La Rochefoucauld)

Yeryüzünde hüküm süren kuvvet, hayal kuvveti değil, ölüm kuvvetidir. (Bernard Shaw)

En Anlamlı Efsane Sözler

Ey Âdemoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin. (Hz. Ali)

Mevki insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü meydana çıkarır. (Bacon)

İnsanın doldurduğu kaplar içinde en muzır kap, kendi karnıdır. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

İhtiraslarımızdan her birinin, hatta aşkın bile, bir midesi vardır, bunu çok doldurmamalıdır. (Victor Hugo)

Hakk Teâlâ kimseyi bir ferde muhtaç etmesin, Yoksa halkın ettiği ihsana değmez minneti. (Şinasi)

Hiçbir kitap bahtlı olmayı öğretmez. Ah, saadet bir bilgi olsaydı! O zaman bir mesele kalmazdı! (Lermontov)

Yatağım her gece böyle soğuk, Saadet bu ömrün neresinde? (Cahit Sıtkı Tarancı)

Mes’ut olduğumuz zaman daima iyi oluruz; fakat iyi olduğumuz zaman daima mes’ut değilizdir. (Oscar Wilde)

Bütün bahtsızlıklar yokluktan değil, çokluktan ileri gelir. (Tolstoy)

Aşkın hissî ifadesi müziktir. (Unamuno)

Nankörlük gururun kızıdır. (Cervantes)

Neşe çoğu zaman derin acıları saklamak üzere bir çabadır. (George Sand)

Yapacağın işte nefsinle meşveret etmek ve ne derse aksini yapmak kemaldir. (Mevlana)

Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten ancak hayatın zahmetleridir. (Goethe)

Alelade otlar, iki ay içinde yetişir. Fakat kırmızı gül, ancak bir yılda yetişir. (Mevlana)

Bir babanın oğluna karşı öfkesi, evladın babasına olan en sıcak sevgisinden daha tatlıdır. (Montherlant)

Verdiği öğüdü bizzat tutan, bunu başkalarına da dinletebilir. (Feridüddin Attar)Dinlemeyeceklerini bilsen dahi, öğüt olarak ne biliyorsan söyle. (Sadi)

Ölmek kaderde var bize ürküntü vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın ıstırabı zor. (Yahya Kemal Beyatlı)

İnsan, ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendinin öleceğine inanmak istemez. (Namık Kemal)

Ölüm eski bir şeydir ama, her insana yen, görünür. (Turgunyev)

Ölüm, insanı kızdıracak derecede eşitçidir. (E. Renan)

Sizi övenlerin suratlarına toprak saçın. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

İnsanın çocukları ile övünmesi, kendisiyle övünmesi demektir. (Somerset Maugham)

Efsane Sözler Facebook

Elimdeki para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir. (J. J. Rousseau)

Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar. (Ostrovski)

Her birimizin yaptığı, rolünü oynamaktır sade. Hepimiz aktörüz… Maskeliyiz… Ve komiğiz… (Unamuno)

Ruh ihtiyar doğar fakat gençleşir, hayatın komedisi bu. Vücut da genç doğar git gide ihtiyarlar. Bu da hayatın trajedisi. (Oscar Wilde)

Sabır güzeldir, fakat yoksullarda olursa daha güzel olur. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

İkbal sarhoşu en çabuk ayılan bir sarhoştur; masa başındaki koltuğunu altından çeker çekmez süt dökmüş kediye, sarığı alınmış hocaya, karaya vurmuş balığa, gerdeğe girmiş alığa veya zifaf odasından çıkan hadıma döner, sünepeleşir. (Refik H. Karay)

Kızların sevdası, sepete konmuş su gibidir, akar gider. (Enrique Larreta)

Sevmek, devam eden en güzel huyum, İnsan bir kere sever hayatında. (Cahit Sıtkı Tarancı)

Çömlekçi çanağı ateşte, doğru insan mihnette tecrübe edilir. (Plautus)

İnsan, sırlarını kendinden yüksek olanlardan çok kendinden aşağı olanlara açar. (Balzac)

Bilmediğin şeyi sor, sorma zilleti, bilme şerefine giden yolda kılvuzundur. (Sadi)

Kimler vefa gördü kahbe dehirden, Baykuş viraneyi bekler kahırdan, Dostun sözü acı gelir zehirden. (Feryadî)

Sözün dikildiği yer, gönüldür; ısmarlandığı yer düşüncedir, onu kuvvetlendiren akıldır, meydana çıkaran dildir; bedeni harflerdir, canıysa anlamı; süsü, düzenli söylenmesidir; düzgünlüğüyse doğru oluşu. (Hz. Ali)

Alçakgönüllülükle beraber giden suskunluk, yarenliği kolaylaştırır. (Montaigne)

Testisi ister altından olsun, ister topraktan… Temiz su değişir mi? (Sadi)

 Talih hakkında emin olabileceğimiz yegane şey, onun mutlaka değişeceğidir. (Wilson Mizner)

Şeytanlar en büyük günahları işletecekleri zaman, bu günahları ilahi bir şekilde göstermekle işe başlarlar. (Shakespeare)

Hayat ve şöhret, tozlar ve bulutlar gibi dağılıp giderler. (Storm)

Talih, yiğitlerden korkar, korkakları ezer. (Seneca)

Talih, kapıları, kaçanlar için değil, kovalayanlar için ta ardına kadar açar. (Shakespeare)

Efsane Sözler Tumblr

Talihsizlik nişanı dört şeydir: Ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek, dünyadan ibret almamak. (Feridüddin Attar)

Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan aynı olayların tekrarlanmasından başka bir şey değildir. (Chateaubriand)

Darbımesel, uzun tecrübelere dayanan kısa bir cümledir. (Cervantes)

Herkeste olan dört şeyden dört şey daha meydana gelir: inatçılıktan rüsvalık, öfkeden pişmanlık, kibirden düşmanlık, tembellikten de düşkünlük.  (Feridüddin Attar)

Üç şey sürekli kalmaz: ticaretsiz mal, münakaşasız bilgi, cezasız saltanat. (Sadi)

İnsanlar ana babalarının ölümlerini unuturlar da topraklarının elden gidişini unutmazlar. (Machiavelli)

İhtirasları alt etmek, silah kuvvetiyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir. (Gandhi)

Umutlarımıza göre vaat eder, endişelerimize göre vaadimizi tutarız. (La Rochefoucauld)

Akıllıların âdeti sükût, cahilin âdeti unutkanlıktır. (Feridüddin Attar)

Öyle kolay bir sanat değildir uyumak. Onun uğruna bütün gün uyanık durmak gerektir. (Nietzche)

Gençlik geçer, aşk söner, arkadaşlık yaprakları dökülür, fakat bir annenin gizli ümitleri baki kalır. (Holmes)

Tırnağın var ise başın kaşı, Kimseden kimseye vefa yoğ imiş. (Karacaoğlan)

En çirkin yalan çocuğa ve halka söylenen yalandır; çünkü her ikisi de kolay kanar. (Sabahattin Eyüboğlu)

Kimsesiz hiç kimse yok, her kimsenin var kimsesi Kimsesiz kaldım yetiş, ey kimsesizler kimsesi!

İnsanların çıkardıkları yasalarla doğa yasaları birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa, yaşama da o kadar zevkli olur. (Voltaire)

Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir. (Benjamin Franklin)

Çok yaşamak elimizde değil, fakat namımızı yaşatmak elimizdedir. (Cenap Şahabettin)

Yemeklerin en kötüsü, tokların çağrıldığı, açların çağrılmadığı düğün yemeğidir. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

İyi yönetimler arasında demokrasi en kötüsü, fakat kötülerin en iyisidir. (Aristoteles)

Her insan başkalarının kalbini okuyabilseydi bulunduğu yerden inmeyi isteyen insanların sayısı yukarı çıkmayı isteyenlerden daha çok olurdu. (J. J. Rousseau)

Efsane Sözler Instagram

Tanrı size bir yüz vermiş, siz kendinize bir tane daha yapıyorsunuz. (Shakespeare)

İlkbahar bir genç kız, yaz bir anne, sonbahar bir dul, kış ise bir kaynanadır. (Leh Atasözü)

En güzel zamanımız ya hayalimizde geçmiş zamanı kurduğumuz, ya hafızamızda maziye konduğumuz zamandır. (Abdülhak Şinasi Hisar)

Zaman yeryüzündeki izleri çabuk siler, fakat ilk aşkın gelip geçtiği gönüldeki izleri asla silemez. (A. De Lamartine)

Servetim olmasını isterim, haksızlıkla zengin olmayı, asla. (Solon)

Cihanın zevkleri, uyuz bir elin kaşınması gibidir, önce kaşınma hoş olur amma, son kaşınmada ele ateş düşer. (Nizami)

Kışın sıcakta oturmak isteyenler, yazın terlemek zorundadır. (Jacobsen)


Konumuz: Efsane Sözler, En Anlamlı Efsane Sözler, Anlamlı Efsane Sözler, En Güzel Efsane Sözler, Güzel Efsane Sözler, Efsane Sözler Instagram, Efsane Sözler Tumblr, Efsane Sözler Facebook

Yorumlar (0)