Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Destanlar ve Efsaneler Günlük Plan ve Verimli Ders İşleme

Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Destanlar ve Efsaneler Günlük Plan ve Verimli Ders İşleme

Ekrem Yekrek

Belgeyi aşağıdan indirebilirsiniz.

4.ünite destan efsane konusu.doc

DERS:

Türk Dili ve Edebiyatı-10

SINIF:   10/B

TARİH:

31 Aralık 2018  - 17 Şubat 2019

KONULAR:

Okuma

Destan türü

( tanımı, özellikleri, çeşitleri, doğuş nedenleri ve oluşum aşamaları   )

*Dünya ve Türk Edebiyatında Destan

(  İslamiyet’in kabulünden önceki dönemden alınan destan örneği Oğuz Kağan destanı, sonraki dönemden alınan destan örneği Battalnâme, Danişmendnâme, Saltuknâme veya Köroğlu Destanı’ndan seçilir. )

1923-1980 dönemi Türk edebiyatından bir yapma destan

-Yapma destan özellikleri, örnekleri, temsilcileri verilir.

*Efsane türü

( tanımı, özellikleri ve efsanenin masal, destan ve halk hikâyesi ile benzerlik ve farklılıkları )

*Dil bilgisi

Sıfat tamlamalarının metin üzerinde gösterilmesi

*  Yazma Çalışması

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri”  temalı yazma çalışması

*Sözlü İletişim Çalışması

( EFSANE DERLEME ÇALIŞMASI )

* Derlemenin tanımı ve derleme yapma kuralları öğrencilere sunulur.

ÜNİTENİN ADI/NO:

ÜNİTE – IV /       DESTAN - EFSANE

KAZANIMLAR

A) OKUMA

2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI )EDEBİ METİNLER

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.

A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.

A.2. 10. Metnin üslup özelliklerini belirler.

A.2. 13. Metni yorumlar.

A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

A.2.16 Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

B) YAZMA

 B.1. Farklı türde metin yazar.

 B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler. B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar. B.4. Yazacağı metni planlar. B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar. B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.

C) SÖZLÜ İLETİŞİM

C.1. 2. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler.

C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar. C.1. 4. Konuşma metnini planlar. C.1. 5. Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar.

C.1. 6. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.

Yorumlar (0)