Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf 5. Ünite Romanlar Konusu Günlük Plan

Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf 5. Ünite Romanlar Konusu Günlük Plan

Ekrem Yekrek

Belgeyi aşağıdan indirebilirsiniz.

5.ünite roman konusu.doc

DERS:

Türk Dili ve Edebiyatı-9

SINIF:   9/D

TARİH:

04Şubat -10 Mart 2019

KONULAR:

 OKUMA  ( 1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki roman örneği. Roman ve roman türleri hakkında genel bilgi verilir. Romanın hikâyeden ayrılan yönleri üzerinde durulur. Dünya edebiyatından bir roman örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.)  YAZMA  (  Öğrencilerden bir romanın bir kesitini bakış açısı ve anlatıcıyı değiştirerek yazması istenir. Bakış açısı veya anlatıcı değişikliğinin romanın içeriğine ve anlatıma etkisinin değerlendirilmesi sağlanır.)  SÖZLÜ İLETİŞİM (  Hazırlıklı konuşmanın aşamaları kısaca açıklanır. ) DİL BİLGİSİ ( Metindeki zamirleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler. Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

ÜNİTENİN ADI/NO:

ÜNİTE – 5 /     ROMAN

KAZANIMLAR

A) OKUMA

2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI )EDEBİ METİNLER

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.

A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.

A.2. 10. Metnin üslup özelliklerini belirler.

A.2. 13. Metni yorumlar.

A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

A.2.16 Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

B) YAZMA

B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

B.4. Yazacağı metni planlar.

B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.

C)  SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARI

C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.

C.1. 4. Konuşma metnini planlar.

Yorumlar (0)