13
Ara 2018
İnternet ortamında ses bilgisi ve ses bilimi araştırmaları

Bir Ders Sonrası: Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi dersinde bugün ses, ses yolu, konuşma sesi, ünlüler, ünsüzler, Türkçenin belli başlı ses özellikleri gibi konu başlıklarını Süer Eker Hocamızın Çağdaş Türk Dili kitabını da izleyerek...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2018
SES BİLİMİ

SES BİLİMİ 1. Ses Biliminin Tanımı Ses bilimi, ses birimi (fonem, phonem) adı verilen ve anlam ayırd edici özelliği bulunan dil içindeki seslerin işlevlerini/görevlerini inceleyen dil bilimi koludur. Bu yönüyle kimi dilcilerce, görevsel ses...

MAKALEYİ OKU