Prof. Dr. Günay Karaağaç Takip et

Prof. Dr. Günay Karaağaç / Son Makaleleri

Prof. Dr. Günay Karaağaç / Bütün Yazıları

Prof. Dr. Günay Karaağaç

Bütün Yazıları

Prof. Dr. Günay Karaağaç

TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE HALK ETİMOLOJİSİ

TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE HALK ETİMOLOJİSİ Günay KARAAĞAÇ ÖZET Köken bilgisi, sözlerin ses, biçim, yapı ve anlam tarihleri üzerine yapılan dil çalışmasıdır. İnsanların atalarından kendilerine kalmış miras olan kullandıkları sözlerin...
15 Mayıs 2021

Bilgi, beş duyu bilgisi, sanat bilgisi, felsefe bilgisi

Bilgi, beş duyu bilgisi, sanat bilgisi, felsefe bilgisi Prof. Dr. Günay Karaağaç *** Bilgi (information) Bilgi, insan-insan ve insan-varlık iletişiminde ortaya çıkan gerçekliğin adıdır. Elde edilen bilginin, bilginin alındığı insan ve varlık...
04 Mayıs 2021

Dilde abartma nedir?

Abartma nedir? (hyperbole)  Varlığı ve varlığın gerçekleştirdiği olayları gerçek boyutlarının ötesine taşıma, abartma olarak bilinir. Abartma, varlık karşısında bir duruşu, varlık ve olayları gerçek boyutlarından uzaklara taşımayı...
10 Nisan 2021

Eylemlerinin zaman ve mekan içerisindeki varlık ve oluşları

Eylemlerinin zaman ve mekan içerisindeki varlık ve oluşları Ana yardımcı eylem (substantive verb, predicative verb, verb of predication, link verb, copula, copulative verb, substantive verb): İnsanlığın çok eski devirlerinden beri varlıkların...
16 Şubat 2021

Batı dillerinde değişik biçimlenmiş çiftler oldukça fazladır

Batı dillerinde değişik biçimlenmiş çiftler oldukça fazladır Değişik biçimlenme (suppletion) Asıl ve bağlı biçim birimlerinin düzensiz kullanımlarıdır. Genel bir kuralla biçim birimleri arasında ilişki kurmanın mümkün olmadığı...
17 Ocak 2021

Sözlükselleşme, dilbilgiselleşme

Sözlükselleşme (lexicalisation), dilbilgiselleşme (grammaticalisation) Dil bilgiselleşmenin ters yönüdür. Sözlük ile söz dizimi ilişkisinde ortaya çıkan anlam bilgisel bir olaydır. Dil bilgiselleşmenin ters yönüdür. Bir bağlı biçim...
04 Ocak 2021

TÜRKÇEDEKİ “GELENEK, GÖRENEK VE YASA” İLE İLGİLİ SÖZLER

TÜRKÇENİN 'GELENEK, GÖRENEK VE YASA” İLE İLGİLİ SÖZLERİ Prof. Dr. Günay Karaağaç Hoca'mızdan... Dil dediğimiz tamamen saymacalara ve genel kabullere dayalı semboller düzeneği sayesinde, 'şimdide” ve 'burada” olmayanları...
29 Aralık 2020

SÖZLÜK İLE SÖZ DİZİMİ ARASINDAKİ GERİLİM

Sözcük sayısı bir dilin gücünü gösterir mi? Prof. Dr. Günay Karaağaç  SÖZLÜK İLE SÖZ DİZİMİ ARASINDAKİ GERİLİM Dil Karşılaştırmaları: Tarih boyunca, değişik amaçlarla yapılmış olsalar da, dil karşılaştırmalarına adanmış...
13 Ağustos 2020

Hece

Hece nedir? Hecenin özellikleri, hece türleri nelerdir? HECE NEDİR? Hece (syllable): Ses organlarının tek hareketiyle çıkarılan ses veya sesler demeti, hecedir. Hece, ses bilgisi ile ilgili olup, anlam bilgisiyle ilgili değildir. Genel dil biliminde...
07 Temmuz 2020

SÖZLÜKLERİMİZDE HALK ETİMOLOJİSİ 

SÖZLÜKLERİMİZDE HALK ETİMOLOJİSİ  Günay KARAAĞAÇ Öz  Köken bilgisi, sözlerin ses, biçim, yapı ve anlam tarihleri üzerine yapılan dil çalışmasıdır. İnsanların atalarından kendilerine kalmış miras olan kullandıkları sözlerin...
26 Mayıs 2020

BAYRAM kelimesinin kökeni, bayram Türkçe bir kelimedir! B

BAYRAM Türkçe bir kelimedir! Prof. Dr. Günay Karaağaç  Bayram sözünün tarihi öyle karanlık falan değildir. Bay ve bay- sözü Türkçe ve Moğolca ortak bir sözdür  ET ol- ‘olmak' ~ ET bol ‘çok olmak', bol- ‘olmak'...
26 Mayıs 2020

Özel ad bilgisi

Özel ad bilgisi Prof. Dr. Günay Karaağaç  Özel ad nedir? Özel ad (proper name, name world, naming world, proper noun): Genel adın özel ad olarak kullanılışıdır. Özel ad, ses ve heceden cümleye kadar herhangi bir dil biriminin anlam boşalmasına...
08 Mayıs 2020

Dilde yozlaşma nedir?

Dil yozlaşması nedir? Ölçünlü dilin dışına taşan dil kullanımları, dil yozlaşması veya dil kirlenmesi olarak bilinir. Konuyu böyle adlandırmak, dilciliğin pek kabul edebileceği bir yaklaşım değildir; çünkü dil dünyayı değil, dünya...
30 Nisan 2020
19°
açık