05.08.2020, 12:30

Ruslardan olağanüstü bir Türk Damgaları kitabı

Ruslardan olağanüstü bir Türk Damgaları kitabı

Tamgalar konusunda bir ekip çalışması.

Kitabın kırpılmamış bir önsözünü vereceğim ve bu önsözünde kısa özeti ile başlıyacağım. Mogolistan bölgesinde Rus, Kırgız, Mogol dan oluşan bir ekip Mogolistan bölgesi tamga ve yazı araştırmasına giriyorlar, yüzey itibarı ile. Bunlar guruplandığında farklı dönemlere ait alfabe ve tamgalara göre yaş hesaplamaları içerisinede dalıyorlar bu konuda çok zorlandıklarını söyleselerde bu tarihlerin Palealitik ve Neolitik Dönemlere ait olduğunu yani M.Ö 10.000'lerden de ötelere gidebileceğini belirtiyorlar yazının başlangıcını.

Bu çok ciddi bir iddia olması nedeni ile çalışmalarından kitaba göre çok az ama benim paylaşımımda size fazla gelecek kadar döküman koyacağım.

Yalnız her fotoğrafın, tamganın fiğürün incelenmesi durumunda Asya'daki harmanlanmada bir çok şartlanmanın da yıkılacağına inanıyorum...

Kitap Önsözü

"Buradaki düşünce antik Türki tamgastan örnekler ve detaylı analiz ve yorumlamaları için işaretler toplamaktır. Moğolistan'daki arazi araştırmaları sırasında 2007 yazında ortaya çıkmıştır. O zamanlar bir zamanlar güçlü Avrasya imparatorluğunun eski Türklerin Orkhon ve Selenga'daki güçlü Avrasya imparatorluğunun kültürel başarılarının sessiz tanıklarına dokunduk. Kagaic denilen en basit stillere kadar çeşitli tamgaz içeren anıtlar da dahil olmak üzere diğer hedefler (Hosho-Tsaidam, Mogojne Parlatıcı bıyık, Bombogor. Shivaet Ulan, Del Uul, Bichigt Ulaan Hol Asgat ve diğerleri).

Özel türetilmiş yapıların yanı sıra yazıtlı steller, lahitler, önemli insanların heykelleri, zoomorfik heykeller, balbala menhirleri - bunların hepsinin artan kutsallığı ve özel semiyotik statüsünü vurguladığı dahil olmak üzere, bazı Türk kültüre ait karmaşık nesnelerin yüzeyine uygulandı.

İşaretlerin çoğu, silahlara, günlük yaşamlara vb. İşaretlenmiş kayalara oyulmuştur. İlk türklerin sembolik işaretleri ve tamgasları, araştırmacıların eski Türk kültür kompleksinin bir unsuru olarak dikkatini çekiyor. Bununla birlikte, bilim hala tamgazın kökeni ve dönüşümü ve bozkır Avrasya bozkırındaki antik Türk halklarının belirtileri hakkında bütüncül bir bakış açısına sahip değildir.

Tarihsel diachronide, tamgopolzovanie, sosyal bir fenomen olarak, bir dizi gelişim aşamasından geçti.

Taş Devri'nin farklı dönemlerinde, belirli bölgeler işaret ve sembollerle işaretlendi. Silahlar, çeşitli eşyalar. Bununla birlikte, Paleolitik-Neolitik çağda sosyal kurumların az gelişmiş olması, etno-sosyal ilişkilerin ve diğer faktörlerin zayıf bir şekilde farklılaşması nedeniyle, bu gerçek şu an tamgopo kullanım sistemini modern anlamda yayma lehine bir argüman olarak hizmet edemez.

Tunç Çağında, işaretlerle ilgili zaten karmaşık bir fikir sistemi vardı. Takvim döngüsünün mitsel komplekslerinde çeşitli taşınmaz ve mobil nesnelerin işaretlenmesinde yaygın olarak kullanılmıştır; doğal olaylara ve bazı çevre nesnelere dikkat çektiler. Bu zamanda, sembollerin ve işaretlerin kutsal-büyülü işlevi toplumun manevi gelişimi alanında öncülük ediyordu. Büyük olasılıkla, Tunç Çağı'nda “tamgopuse” uygulamasının bozkır Avrasya bozkırında görülüyor.

Demir Çağı'nın başlarında, devletteki ekonomik ilişkilerin göçebe üretim tarzının ve sosyal ilişkilerin baskınlığı ile nitelendirildiği zaman - sürekli olarak mera topraklarının servetini, genişlemesini ve yeniden dağıtımını arttırmayı amaçlayan askeri silahlı aristokrasinin toplumunun sosyal yapısında güçlü bir sıralama ve lider rolü. Ordos'tan Kuzey Karadeniz bölgesine ve Karpatlara kadar geniş Avrasya bozkır bölgelerinin göçebe devlet oluşumlarında benzer sosyo-politik, ekonomik ve etno-kültürel durumların varlığını varsayarsak, M.Ö. 1. binyıl boyunca gelişimlerinin farklı aşamalarındaki değişiklikleri ve değişiklikleri dikkate alarak (Sözde Gunno-Sarmatian dönemi de dahil olmak üzere), yani, eski göçebeler tarafından çeşitli türlerde tamgas ve sembollerin geniş kullanımı hakkında konuşmak için sebep vardır.

Tamgop kullanımının ilk aşamalarında, hayvan tırnakları şeklindeki türlerin, güneş sembollerinin hakim olduğu, ancak yavaş yavaş bir stilizasyon sürecinin gerçekleştiği ve bazı türlerin soyut sembollere dönüştüğü oldukça muhtemeldir.

Çok sayıda kabile kabile yapısı ve etnik-politik birliktelikten oluşan ortaçağ Türk devletlerinde, tamgopo kullanımının rolü ve önemi, özellikle idari, yönetsel, dış politika ve diğer devlet işlevlerini yerine getirirken son derece yüksekti.

Özellikle Kuzey Karadeniz bölgesindeki “Sarmaçya” kültürlerinin taşıyıcıları ve tamgasları, bu tür ünlü anıtların kapsamlı bir analizinin sonuçlarına dayanan ve bunların kökenlerinin farklı sürümlerinin ve işlevlerinin yanı sıra semantik içeriğin yorumlanmasının ortaya konduğu sonuçlara dayanan ciddi konsolide çalışmalara ayrılmıştır (Solomonik, 1959). Drachuk, 1975; Yatsenko, 2001. ve diğerleri.).

Eski Türk tamgasına bu seviyedeki bir çalışmayı yazmak için, doğal olarak, çok fazla zaman ve fırsat gerektiren tüm yeni kaynakları aramak ve sistematikleştirmek gerekir.

Bu Türkçe konuşan modern halklar nesnel bir isme sahiptir (astral anlamdan - güneş, ay, yıldız vb.) Balta, Naiza, Boom, Tarak, Ainu, Peynir vb.) Ve bunlara karşılık gelen oldukça karmaşık, anlamsal yükler. Oldukça basit görünen Eski Türki terbiyecilerin derinlemesine gizlenmiş anlamı, ortaçağ Türki dili konuşan halklarda, tamgopolzovaniya sisteminin analizine yönelik göstergebilimsel yaklaşımla, ancak var olanların yerine, avantajları ve dezavantajları açıktır (Yatsenko) , 2001, s. 11). Kazakistan'da kaya sanat eserlerini inceleyerek bu tür tarihi kaynaklarla ilgili tecrübe kazandık.

Eski Türklerin Tamgas'ı ve belirtileri, yanı sıra pek çok modern Türki dili konuşan halk, konu şeklinde bir atamaya sahiptir (astral öneme sahip - güneş, ay, yıldız, vb. Konu - silahlar, ev yapımı şeyler ve süslemeler - sadak, balta, nayz, ok, tarak, ain, syrg vb.) ve bunlara karşılık gelen oldukça karmaşık, anlamsal yükler.

Oldukça basit görünen Eski Türki terbiyecilerin derinlemesine gizlenmiş anlamı, ortaçağ Türki dili konuşan halklarda, tamgopolzovaniya sisteminin analizine yönelik göstergebilimsel yaklaşımla, ancak var olanların yerine, avantajları ve dezavantajları açıktır (Yatsenko) , 2001, s. 11).

Kazakistan'da kaya sanat eserlerini inceleyerek bu tür tarihi kaynaklarla ilgili tecrübe kazandık. Bunlar arasında sık sık, tamgha benzeri işaretler ve farklı dönemlere ait semboller bulunur. Yazarlardan biri, Moğolistan'daki Bayan-Ulgii'nin yerlisi olan Dr. Napil Bazylkhan, Türk dili konuşan etnik grupların kökenleri ve türkçe dilleri ile zaman zaman ve mekândaki sorunlarının yakından ilişkili olduğu eski Türk yazı tarihi ile ilgilidir. Samat Samashev Kazak tamgasını inceliyor. Ancak, okuyucularımıza sunduğumuz kitapta, ilk olarak Orta Türk ve Güney Sibirya bölgelerinden eski Türk tamgasındaki materyalleri özetlemeye çalışıyoruz ve zamanla daha ayrıntılı çalışmalar sunabileceğimizi umuyoruz.

Kitabın hazırlanmasında, Damdinsurengiyn Tsevaendorzh, Yerlan Saprov, Dovdoyn Bayar tarafından paha biçilmez yardımlar aldık. Yednkhan Konysbayuly, Monkhtulga Rinchinhorol, Ayman Dosymbaeva, Gulnara Umarova. Oleg Belyalov ve diğer arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız. biz içten teşekkürlerimizi ifade ediyoruz."

Yorumlar (1)
muhsin durlu 4 yıl önce
Henüz "tamga" nın ne olduğu anlaşılmamış tam olarak. Görselde "Türg Tamge" yazıyor!