BÜKREK ve SANGAL NEDİR?

BÜKREK ve SANGAL NEDİR?

BÜKREK ve SANGAL Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer alan çok önemli bir kavramdır.

>>> Anlamı-Açıklaması: İyi ve Kötü Ejderhalar.

{ Eşdeğer: BUKRAK ve SANKAL Türk ve Altay mitolojisinde birbirleriyle çok vahşî ve acımasızca savaşan iki ejderhadır. Savaşırlarken, görünümleri “Yin-Yang” sembolünü anımsatır.

Devasa iki kertenkeleye benzerler. Kanatları yoktur, bu nedenle uçamazlar, uzun boyunları ve çok güçlü pençeleri vardır. Bükrek, Dünyâ’nın sonundaki tüm denizlerin birbirine bağlandığı büyük okyanusta yaşar.

Sesinin çok güzel olduğu ve Dünyâ’nın öbür ucundan bile duyulduğu söylenir. Onun sesini duyan kötü ejderhalar kaçacak yer ararlar. Sangal adlı kötü ejderha ile yaptığı dokuz yıl süren savaşı kazanmıştır.

Her bin yılda yeryüzüne iner. Sangal ise kötü güçleri temsil eder. Dünyâ’nın sonundaki Oddeniz’de (ateş denizi) yaşadığı rivâyet edilir.

Saygılarımızla. Türkçenin Diriliş Hareketi

*İLİŞTİRİLER: BÜKREK ve SANGAL kelimesinin anlamı, BÜKREK ve SANGAL nedir, BÜKREK ve SANGAL ne demek, BÜKREK ve SANGAL ne demek TDK, BÜKREK ve SANGAL anlamı nedir?

Yorumlar (0)