Otantik Doküman Nedir?, Otantik Metin Nedir?

Otantik Doküman NedirOtantik Metin Nedir?

OTANTİK DOKÜMANLAR


Otantik dokümanlar; yabancı dil öğretimi için hazırlanmamış, ancak konuşma, düşünüleni ifade etme, öğrenilen dil bilgisi kuralları ve sözcükleri uygulama sahasına aktarmaya yardım eden, işitsel, görsel ve yazılı dokümanlardır. Bir başka deyişle otantik dokümanlar, öğretilen dil bilgisi kuralları ile sözcüklerin uygulama alanı görevini yaparlar ve bu öğelerin öğrenciye mal olma olanağını sağlarlar.
Otantik dokümanların en büyük özelliği yabancı dil öğretimi amacıyla hazırlanmamış olmalarıdır. Yabancı dil öğretimi amacıyla hazırlanan metodların ana hedefi ise o yabancı dilin öğretilmesidir. Bu nedenle metodlarda konular kolaydan zora ve basitten karmaşığa doğru aşamalı olarak sıralanmışlardır. Önce basit ve kolay olanlar öğretilir; daha sonra zor ve karmaşık olanlara geçilir. Otantik dokümanlarda ise böyle bir amaç söz konusu değildir.
1960'lı yıllarda metodoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak, otantik dokümanlar, yabancı dil öğretiminde 1968 yılında kullanılmaya başlanmış ve 1970'li yılların başından itibaren de yardımcı ders malzemesi olarak kullanılan band, plak gibi işitsel araçlar; film, fotoğraf, slayt gibi görsel araçlar ve dergi, gazete, el ilanı gibi basılı dökümanlar otantik doküman adını almaya başlamıştır.
Otantik dokümanları 3 gruba ayırabiliriz:
- Görsel otantik dokümanlar
- İşitsel otantik dokümanlar
- Yazılı otantik dokümanlar (Otantik Metinler)

Otantik dokümanlar ancak belirli düzeyde kelime ve gramer bilgisi almış olan öğrenciler için kullanılabilirler ve onların seviyelerine göre belirlenirler.
200-400 ders saati yabancı dil dersi görmüş öğrencilerle -Görsel otantik doküman olarak karikatür, manzara ve çevre resimleri slaytlar gibi malzemeler,
-İşitsel otantik doküman olarak da banda alınmış basit bir masal, bir öykü veya bir şarkı kullanılabilir. Bu aşamada yazılı otantik dokümanlar kullanılmaz.
400-800 ders saati yabancı dil dersi görenlerle de: -Görsel otantik doküman olarak bir konuyu içeren slayt grubu veya bir film
-İşitsel otantik doküman olarak banda alınmış bir radyo veya televizyon haberi, yine banda alınmış bir öykü veya basit bir dille yazılmış tiyatro eserinden bir sahne, bir röportaj,
-Yazılı otantik doküman olarak da, el ve gazete ilanları, basit bir dille yazılmış gazete haberleri öykü ve tiyatro eserleri, telgraflar, bayram ve diğer önemli günler için yazılmış tebrik kartları örnekleri v.b. kullanılabilir.


Otantik dokümanların seçiminde, öğrencilerin seviyesi dikkate alınarak, öğrenilen kelime ve yapıları pekiştirecek nitelikte olmaları üzerinde durulmalıdır. Seviye yükseldikçe
-İşitsel otantik doküman olarak banda alınmış bir açık oturum, ilginç radyo ve televizyon haberleri, tiyatro eserlerinden bir iki sahne, bir şarkı, bir şiir vb.
-Yazılı otantik doküman olarak öğrencinin ilgisini çekeceğini umduğumuz bir makale, bir röportaj veya bir edebi eserden alınmış ilginç bir kısım.
-Görsel otantik doküman olarak da televizyon ve videodan faydalanabiliriz. Tüm otantik dokümanların derste kullanış biçimiyle ilgili kesin bir kural yoktur. Öğretmen amaca uygun olarak kullanılma tarzını kendisi geliştirir.

ASLAN AKALIN'IN "YABANCI DİL ÖRETİMİNDE ARAÇ, GEREÇ VE OTANTİK DOKÜMANLARIN KULLANILMASI" ADLI MAKALESİNDEN ALINTIDIR.

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Sıfatlar

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anlatım Bozuklukları

Ana Bet

Atasözleri

TDH-Instagram

TDH-Tvitır

TDH-Feysbuk

Yorumlar (0)
24°
açık