19.08.2020, 22:12

Türklükbilim mi Türkbilim mi?

Türklükbilim mi Türkbilim mi?

Soru: Yaygın kullanılan "Türklükbilim" ("Türklük Bilimi") terimi neden doğru değildir, "Türkbilim" daha doğru terimdir?


--- 1. Yanıt: "Türklükbilim" ("Türklük Bilimi") teriminin doğru olabilmesi için aşağıdaki terimlerin de  de doğru olması gerekir:


İngilizlikbilim, Araplıkbilim, Çinlikbilim, Ruslukbilim, Hintlikbilim, Japonlukbilim, İtalyanlıkbilim, Moğullukbilim...   / Oysa yukarıdaki terimler doğru kullanımlar değiller, onlar yerine şu terimler doğrudur: İngilizbilim, Arapbilim, Çinbilim, Rusbilim, Hintbilim, Japonbilim, İtalyanbilim, Moğulbilim...


--- 2. Yanıt: Türklük, Araplık, İnglizlik, Çinlik, Rusluk, Moğulluk terimleri bu ulusların kimliklerini açıklar, "Türklük" denince Türklüğün ulusal kimliğini araştırma, "Japonluk" Japon ulusal kimliğini inceleme, "İngilizlik" İngiliz ulusal kimliğini, "Araplık" Arap ulusal kimliğini inceleme demektir.  / Oysa burada söz konusu olan kimlik araştırması değil, dil, edebiyat, tarih gibi filolojik incelemelerdir. 


Sonuç: Türkbilim: Türkoloji, Türk filolojisi anlamına gelir.


Slavbilim: Slav filolojisi (Slavoloji), Rusbilim: Rus filolojisi (Rusoloji), İngilizbilim: İngiliz filojisi (İngilizoloji), Arapbilim: Arap filolojisi (Araboloji) olur, Moğulbilim: Moğulbilim: Moğul filolojisi. 


--- Bizim Üniversitelerde de, yarım yüzyıldan daha uzun süredir şu bölümler vardır: İngiliz Filolojisi, Fransız Filolojisi, Çin Filolojisi, Arap-Fars Filolojisi, Sümeroloji (Sümer Filolojisi) gibi... 


Timur Kocaoğlu

Yorumlar (2)
Yaşar Kıtay 3 yıl önce
Nihayet doğru bir açıklama!
Saygılar Timur Bey!
muhsin durlu 3 yıl önce
Kendilerini Türkolog olarak bildiğimiz kişiler daha Türk ne demek akıl erdiremedikleri için bu önemsiz bir ayrıntı. Hocanın dediği biçimde 'Türkoloji' alanı kokuşmuş çöplükten farksız görüşüme göre. İçerik yetersiz, sunumun önemi yok bu durumda. Acı gerçek bu ne yazık ki!