Biz Gök-Türkler! - Selim Sarısoy

Biz Gök-Türkler !...

Türkler için Barış ,dinlenmek ve yeni savaşlara hazırlanmak demekti.
Doğal nedenlerden "Göç Eden" bir millettik.

Geçim kaynağımız hayvanlarımıza otlak ve buduna ganimet gerekti. Boylar,obalar halinde giderdik,, geride kimseyi bırakmazdık.

Töremiz Hakanı da budunu da bağlar, dışına çıkmazdık!
Ayrıcalıksız, sınıfsız, kaynaşmış bir bütündük.
Fakirimiz olmaz, her şeyimizi bölüşürdük.
Zor işleri birlikte yaptık adını İmece koyduk.
Çocuklarımız yollarda doğar, sürülerimiz yollarda yavrulardı.
Gittiğimiz yerler düşman coğrafyalardı, kimse bize iyi ki geldiniz demezdi,

Savaşırdık

göktürkler ile ilgili görsel sonucu

Genç yaşlı hepimiz askerdik, bu yüzden, Ordu-Millet'tik.
Asker-sivil, kadın erkek ayrımımız yoktu.
Başımızdaki Hakan komutan, bütün Budun emrindeydik.

Savaş olağanüstü bir olay değil, Türk için yaşam biçimiydi.

Boşuna mı binlerce yıl soyumuzu yaşatabildik?

Gevşedik, miskinleştik, sofulaştık, yabancılaştık, Özümüzden uzaklaştık.

Kendimize gelmek, aslımıza dönmek için gecikmedik mi?

Selim Sarısoy

Ankara 2015

Yorumlar (1)
Mehmet Akif Gül 3 yıl önce
İlber Ortaylı’nın iki görüşü ilgimi çekmişti. Türklerin asker (ordu) merkezli bir ulus olduğu ve iki bin yıl önce demir metalurjisinde dünyanın zirvesinde olduğu. Bu ikisi türklerin orta asyadan çıkıp bu kadar büyük bir coğrafyayı fethettiğini açıklıyor.
Türklerin farklı diğer sosyal yapısı toplumda kadınların statüsü. Türk kadını savaşır, reis kral, yönetici olur. Bu aslında sadece türkler değil türklerinde dahil olduğu fin, eston, macar, moğol, kore, japonlar gibi tüm ural- altay kültürlerinin ortak özelliği. Ve tabi bu kültürlerin etkilediği saka, amazon, vikingler gibi kavimlerdede var.
Sma özellikle islamiyet sonrası arap ve orta doğu kültürlerine asimilasyon sonrası günümüz çağdaş dünyasında öncelikli kabul edilen bu özellikletimizi kısmen yitirmişiz.
Atatürk bir şans. bize bizi tekrar hatırlatmış. Ama başarabilecekmiyiz bilmem.