Türklerin kökeni sanıldığı gibi Orta Asya değil de Orta Doğu olabilir mi? - Prof. Dr. Osman Karatay

Türklerin kökeni sanıldığı gibi Orta Asya değil de Orta Doğu olabilir mi?

Tarihçi, Doçent Doktor Osman Karatay'a göre, dil bilimi ve arkeolojik bulgular, Türklerin atası sayılabilecek kavimlerin 5 bin yıl önce Orta Doğu'dan Türkistan'a göç ettiğini gösteriyor.

Türk boyları konusunda bilinen bir uzman olan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Karatay, Türklerin Kökeni konusunda farklı bir tez ortaya attı. Karatay'a göre tarih sahnesine Orta Asya'da çıkan Türklerin ataları, Mezopotamya ve Batı İran'dan...

“Türklerin Ataları Orta Doğuludur, Anayurdu Farklı”

Karatay, bu konuda şunları söylüyor:

"Türklüğün oluşumunu başlatan topluluklar, ilk topluluklar Orta Doğu kökenli. Bugünkü Irak'ın kuzeyinden göç eden Subar halkının bölgeye ulaşabilenleri, bölgedeki diğer halklarla birlikte zaman içinde, burada binlerce yıldan bahsediyoruz. Dillerini oraya taşıdılar ve asırlar boyu evrilerek bugün Türk dediğimiz etnik yapıyı ortaya çıkardılar. Bunu bu şekilde ayırmak lazım, yani Türklerin ataları Orta Doğu'dur ama Türklerin anayurdu Orta Doğu değildir."

Sümer Yazılarında Tespit Edilen Ortak Kelimeler

Karatay'a göre, Sümer yazılarında tespit edilen, Türkçe ile ortak ve benzer kelimelere eklenen diğer bulgular bu görüşü destekliyor.

Doç. Dr. Kartay, "Eski çağda Mezopotamya ve Zağros bölgesinin Batı İran bölgesinin halkları hep bitişken dilli idiler. Yani Türkçe gibi, Fince gibi, Macarca gibi, Moğolca gibi, kelime kökünün arkasına yapım ve çekim ekleri ekleyerek konuşurlardı. Son 20 yılda, Orta Doğu ile Kafkaslar üzerinde bulunan arkeolojik malzeme arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Kronoloji konduğu zaman görüldü ki Orta Doğu'dan kuzeye doğru sürekli hareketlenmeler var. Binlerce yıl boyunca sürüyor" diye konuştu.

Karatay'ın iddiaları, tarih alanında yeni bir tartışmayı beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Yorumlar (0)