03.06.2021, 08:29

Türkülerin Doğup Geliştiği Halk Hikâyelerinin Dünyasına Müzik Dolu Bir Yolculuk...

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi-HÜGEM 2021 yılının 11. Konferansında türkülerin doğup geliştiği halk hikâyelerinin dünyasına müzik dolu bir yolculuk düzenliyor!

Türk sözlü kültürüne özgü bir anlatı geleneği olan Türk halk hikâyeciliği, sözlü edebiyat geleneklerimiz içinde çok özel bir yere sahiptir. Sözlü kültür dünyasının aşk ve kahramanlık romanı kabul edebileceğimiz “halk hikâyesi” hem manzum (şiir) hem de mensur (düz anlatım) özelliklerin bir araya gelmesiyle oluşmuş, tamamen kendine özgü bir yapısal nitelik kazanmıştır. Yaşanmış yahut yaşanma ihtimali olan en büyük aşklar Arzu ile Kamber, Kerem ile Aslı gibi halk hikâyelerinde doğup gelişmiştir.

Hikâyelerin bugüne ulaşmasında kuşkusuz müzik unsuru; bir başka deyişle hikâyelerin türküleri önemli bir role sahiptir. Günümüzün geleneksel müzik dağarcığı içinde, uzun türkülü hikâyelerden kopup gelen türküler önemli bir yer tutar. Bununla birlikte, halk hikâyelerinden günümüz dağarcığına ulaşan türküler ne yazık ki pek fazla üzerinde durulan, önemsenen bir konu olmamıştır.

Hikâyeler ve türküler arasındaki bağın ve ilişkilerin irdeleneceği “Türk Halk Hikâyeleri ve Türküleri” konulu konferansta bu alanda araştırma yapmış az sayıda akademisyenden biri olan Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Duymaz konuk konuşmacı olacak. Moderatörlüğünü HÜGEM Müdürü Prof. Dr. F. Gülay Mirzaoğlu’nun yürüteceği çevrim içi konferans 3 Haziran Perşembe akşamı, saat 21.00’de gerçekleşecek.

Etkinlik tüm ilgililere açıktır.

açık