Dolaylı Tümleç Nedir? Dolaylı Tümleç Nasıl Bulunur?

Dolaylı Tümleç Nedir? Dolaylı Tümleç Nasıl Bulunur?

Dolaylı Tümleç, "-E, -dE, -dEn" eklerini alarak cümlenin, dolayısıyla yüklemin anlamını, "fiilin, çıkma (uzaklaşma), bulunma ve yönelme (yaklaşma) bakımlarından ilgili olduğu yer" yönünden tamamlayan öğedir. Yer tamlayıcısı da denir.

Dolaylı Tümleç Nedir? Dolaylı Tümleç Nasıl Bulunur?

  • Biz yazları köye gideriz; sahil lüksümüz yok bizim.
  • Nice tarihî eserler sular altında bırakılıyor.
  • Buğdayı çiftçiden hep ucuza alırlar.
  • Baş ucumdaki lâmbayı yakıp saate baktım.
  • Büyük bir boşlukta bozuldu büyü.
  • Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu.
  • Başımız üstünden yorgun bulutlar geçer.

* Dolaylı tümleç, yükleme sorulan "nereye?, nerede?, nereden?, kime?, kimde?, kimden?, neye?, nede?, neden?" sorularının cevabıdır.

Türü:

* İsim cinsinden bütün kelimeler ve kelime grupları dolaylı tümleç olabilir.

Kuleye çıkınca, sabah güneşinin henüz dağılmadığı hafif sislerle örtülü ufka dikkatle baktı.

Konak, çamurlu ve bozuk bir yolun sağında kurulmuştu.

Ayağını toprağa basmaktan ürküyordu.

* Yer soran soru kelimeleri de dolaylı tümleçtir?

Bu elbiseyi nereden aldınız?

Benim kalemim kimde kalmış?

Yorumlar (0)