Ünlülerin Nitelikleri, Ünlülerin Sınıflandırılması

Ünlülerin NitelikleriÜnlülerin Sınıflandırılması

Yazım Kuralları

Türkçede sesler, ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan sese ünlü denir. Türkçede sekiz ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Ünlüler şu biçimde sınıflandırılır:

A. Dilin durumuna göre:

1.Kalın ünlüler: a, ı, o, u

2.İnce ünlüler: e, i, ö, ü

B. Dudakların durumuna göre:

1.Düz ünlüler: a, e, ı, i

2.Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü

C. Ağzın açıklığına göre:

1.Geniş ünlüler: a, e, o, ö

2.Dar ünlüler: ı, i, u, ü

Ünlülerin nitelikleri aşağıdaki çizelgede görülebilir.

Düz Yuvarlak
Geniş Dar Geniş Dar
Kalın    a ı o u
İnce    e i ö ü

Yorumlar (0)