21.06.2018, 14:22

Aile ve Familya sözlerinin kökeni

AİLE VE FAMİLYA SÖZLERİNİN KÖKENİ

Bize öğretilen bilgilere göre *aile sözü Arapça, *familya sözü de Latincedir. Aslında bir açıdan da doğrudur. Ancak bu iki söz de köken olarak ön Türkçedir.

Arapça عول (aul), آل (āl) ve أَهْل (ahl) ya da çoğul halinde عائلة (āilat) biçimlerinde söylenen söz, "ev/ev halkı" anlamlarına gelir. Türk dillerinde *avlu, *avul, *aul, *ayl, *ail biçimlerinde söylenen söz ise ev, ev halkı, halk, köy, yurt, çadır, çitle çevrilmiş yer anlamlarına gelir.

Bu sözün kökeni Sümercede "geçit, kapı, çit" anlamlarına gelen *abula ve "çit" anlamına gelen *al olarak bulunmaktadır. Akadçaya da *abullu ve *allu olarak geçmiş ve buradan da Arapçaya kalmıştır. Bu söz Etrüskçede *avula olarak bulunmaktadır ve Latinceye de *aula olarak evrilmiştir.

Latince *familia sözü ise, bu dile atası olan Etrüskçeden kalmadır. Etrüskçenin kardeş dili olan Oskancada bu söz *famelo biçimindedir. Ancak bu sözü Sümercede de görüyoruz. Sümerce *pamul sözü, "yayılan dal" ve "temel dal" demektir. Burada *pa, "dal" anlamına; *mul da "yayılan, temel, yıldız" anlamlarına gelmektedir.

Yorumlar (0)