Arif Cengiz Erman / Son Makaleleri

Arif Cengiz Erman / Bütün Yazıları

Arif Cengiz Erman

Bütün Yazıları

Arif Cengiz Erman
Arif Cengiz Erman

Divanu Lügati't Türk'e göre Türk boyları

13. YÜZYILDA TÜRK BOYLARI    Kaşgarlı'ya göre Oğuzca, Türk dilleri içinde en yalın olanıdır. Kaşgarlı Oğuz maddesinde şöyle yazar:  'Oğuz. Bir Türk kavmi; Türkmen. 22 boydan oluşur. Bunarın başı Kınıklardır....
10 Eylül 2019

Tas Sözcüğü Arapça Değil Türkçedir!

'TAS' SÖZÜ ARAPÇA MIDIR? Çamalayacağınız (tahmin edeceğiniz) gibi, Türk Dil Kurumu'na göre Arapçadır (!) Oysa bu söz Arapçaya gökten düşmüş gibidir. Ne bir kökü vardır, ne de bu sözden türemiş başka bir söz. Ancak...
05 Eylül 2019

Pazar sözcüğü Farsça değil Türkçedir

'PAZAR' SÖZÜ TÜRKÇEDİR, FARSÇA DEĞİL Türk Dil Kurumu'na göre 'pazar' sözü Farsçadır. TDK'nın kaynağı ise belirsizdir. Bu sözün Soğdcadan kaldığı savunulur.  Türkçe sözlerin kökenini Farsça ya...
29 Ağustos 2019

FAŞİST ÇİN REJİMİNİN AK KAPLI KİTABI

FAŞİST ÇİN REJİMİNİN AK KAPLI KİTABI Çin resmi makamları hazırladığı Ak Kaplı Kitap'ta Uygurların Türk olmadığını, Türklerin baskı ve katliamlarına karşı direndiğini ve Doğu Türkistan diye bir bölge ve devlet olmadığını...
20 Ağustos 2019