27
Kas 2018
Avrupa Dillerindeki Sayı Adlarının Turan Kökeni

AVRUPA DİLLERİNDEKİ SAYI ADLARININ TURAN KÖKENİ 1. Sümercenin Etrüskçe ile karşılaştırılması: Sümercede aş, diş, dit, deşşu, eşda, ur ve mer sözleri bir anlamına gelir (bunlardan mer sözü, dilimize bir olarak evrimiştir). Sümerce ...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2018
Zaferin Türkçesi

ZAFERİN TÜRKÇESİ Zafer, Arapçadır ve "tırnak" demek olan ظَفَر (zhufr) sözünden  gelen ظَفَر (zhafar) sözünün dilimize geçmiş biçimidir. Türk dilinde bu sözün karşılığı var, ancak Türkiye'de nedense pek bilinmez....

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2018
AVRUPA HUN KAĞANLARININ ADLARI

Avrupa Hunlarının kağan adları iktidar sırasına göre şöyledir: Kama Tarkan, Balamir, Alypbi, Muncuk, Uldız, Karaton, Oktar, Ruga, Bleda, Attila, Ellak, Dikkiz ve Ernak.  KAMA TARKAN adı, Etrüskçe sevgi; sevinç; mutluluk anlamlarına gelen...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Aile ve Familya sözlerinin kökeni

AİLE VE FAMİLYA SÖZLERİNİN KÖKENİ Bize öğretilen bilgilere göre *aile sözü Arapça, *familya sözü de Latincedir. Aslında bir açıdan da doğrudur. Ancak bu iki söz de köken olarak ön Türkçedir. Arapça عول (aul), آل (āl) ve أَهْل...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Persler Aslında Türklerdir

PERSLER ASLINDA TÜRKLERDİR Aslında tarihte Pers ya da Pars adlı bir halk hiçbir zaman varolmamıştır. Zaten Orhun Yazıtlarında da bu gayet açıktır. Kültigin anıtının 2. yüzün 11. satırında şöyle yazar: 'Kurıga kün batsıkdaki...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Zengin Sözü Gerçekten Farsça mı?

ZENGİN SÖZÜ GERÇEKTEN FARSÇA MI? Öyle biliriz. Çünkü Farsça *sang, "taş" demek. Bu kökten türemiş olan *sangin de "taştan yapılmış/değerli/süslü" gibi anlamlara geliyor. Biz de bu sözü *zengin biçiminde "bay/baysal/varsıl" anlamında...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Servis Sözünün Kökeni

SERVİS SÖZÜNÜN KÖKENİ Servis (*service) sözünü, bugün dilimizde *hizmet olarak kullandığımız Arapça خذمة (khidhmat) sözünün karşılığı olarak kullanıyoruz. Arapça *khidhmat sözü "kulluk" anlamına gelir. Servis sözü, Latince...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Elam Bir Ön Türk Uygarlığıdır

ELAM BİR ÖN TÜRK UYGARLIĞIDIR Mezopotamya'nın doğusunda, İran'ın bugünkü Kuzistan bölgesinde gelişen Elam Uygarlığı, MÖ 4000 ile MÖ 653 yılları arasında yaşamıştır. İlk Elam şehri olan Susa, MÖ 4000 yıllarında Karun...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Tohum

TOHUM Türk Dil Kurumu resmi sitesinde *tohum sözü için, Farsça *tuhm sözünden geldiğini yazmış. Kendi dilinin etimolojisini bilmeyen adamları TDK gibi bir kurumun başına getirirsen olacağı budur. Bunu gören çakma dilbilimci Sevan Nişanyan...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Cumhuriyet ve Demokrasi

CUMHURİYET VE DEMOKRASİ Arapça *cumhur sözü "kitle/yığın/toplum" anlamına gelir ve "toplam/toplanma/topluluk" anlamlarına gelen *cam (cəm) sözünden türemiştir. Bu söz Arapçaya, Akadça "bütün" demek olan *gamlu sözünden evrilmiş; Akadçaya...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Siyaset

SİYASET Siyaset, Arapça at yönetimi, at bakıcılığı ve at binme sanatı gibi anlamlara gelir. Diğer bir anlamı da devlet yönetme ve devlet yönetme sanatıdır. Osmanlı devlet geleneğinde ise siyaset sözü ceza ve özellikle de ölüm cezası...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Konfiçyus ya da Kugzu

KONFÜÇYUS YA DA KUGZU MÖ 1390 yılına gelindiğinde yine Türklerin egemen olduğu Ordos'ta (Çin'de Sarı Irmağın kuzeye doğru yay çizdiği alan) yeni bir Türk devletinin kuruluşunun ilk adımları başlar. Bu Türkler, kuzeye sürülen...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2018
Kırmızı Nedir?

KIRMIZI NEDİR? Kırmızı, Arapça bir sözdür. Bugün biz Türkiye, İran ve Azerbaycan Türkçelerinde bir renk adı olarak kullanıyoruz. Kırmızının Türkçesi kızıldır. Bu üç ülkede konuşulan Türkçe dışındaki tüm diğer Türk dillerinde...

MAKALEYİ OKU
18
Nis 2018
BİZ TÜRKLER NEDEN TANRI DİYORUZ?

BİZ TÜRKLER NEDEN TANRI DİYORUZ? Tanrı Türkçedir. Allah Arapçadır.   Türkler binlerce yıldır Tanrı'yı bilirler ve tek bir Tanrı'ya inanırlar. O Tanrı'nın adı Tanrı'dır. Ancak Türklerin Tanrı'sı her şeyi...

MAKALEYİ OKU