Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 13

Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 13


Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 13

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “iş” sözcüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Sakın, başına bir iş gelmiş olmasın.

B) Bugüne kadar girdiği hiçbir işte dikiş tutturamadı.

C) Daha önceki işinin ne olduğunu kimse bilmiyordu.

D) Bir iş bulmak için üç aydır dolaşıyor.

E) Yaşamını rahat sürdürebileceği bir iş arıyordu.

 

2. “Bulmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yüklemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Yeni bir resim bulmak için dergileri karıştırdı.

B) Kimi zaman, gezdiği yerlerde güzel kıyafetler buluyor.

C) Şikayet ede ede yılın ortasını bulduk.

D) Çocuğa kabahat bulmayın; o elinden geleni yaptı.

E) Bu programda, aradıklarımızın hiçbirini bulamadık.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “en çok, en fazla” anlamı vardır?

A) Hazırlıklar, belki bir ay daha sürebilir.

B) Bu iş üç, bilemedin dört gün sürer.

C) Ne yaparsanız yapın, bu arsa elli milyon etmez.

D) Onun çok çalıştığını duymuştuk, ama bu kadarını bilmiyorduk.

E) O kadar çok eşyası var ki, bitmek tükenmek bilmedi.

 

4. I. Adam öyle bağırıyordu ki, bütün kahveyi başına topladı.

II. Başındaki kasketi çıkarıp masanın üstüne koydu.

II. Tepenin başına çıkar, oradan denizi seyrederdik.

IV. Havuz başında oturdular ve kuğuları seyre daldılar.

“Baş” kelimesi yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I – III     B) II – IV     C) I – II     D) I – IV     E) II – III

 

5. “Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Cumartesi günü, sabah saat yedide evden çıktım.

B) İçerisi çok sıcak olunca balkona çıktık.

C) Halının üzerinde oynayan bebeğin ayağındaki patik çıktı.

D) Durduk yerde yüz elli liradan çıktık.

E) Kedi, bir anda ağacın en uçtaki dalına kadar çıktı.

 

6. “Bilmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “bir şeyi anlamış bulunmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Sürekli kullandığı için bu bölgenin yollarını çok iyi biliyor.

B) Hangi çağ, kendi şairlerinin değerini bilmiş?

C) Kabileler arasında kullanılan bu dili, kimse bilmiyordu.

D) Kuşların cinsini tüylerinin renginden bilirdi.

E) Almayı bilir, ama parasını ödemeyi bilmiyor.

 

7. I. Sorumluluk yüklenmesi gerekli; aklını başına alsın.

II. Artık çocuk değil ki her yaptığı hoş karşılansın.

III. Galip Usta evine bağlı bir adamdı.

IV. Başını duvara çarpınca acıyla kıvrandı.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangi ikisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) I ve II   B) II ve III   C) III ve IV   D) I ve III   E) II ve IV

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “henüz” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Hangi gün toplanacağımıza henüz karar verememiştik.

B) Maç henüz başlamıştı ki, kar yağışı artınca iptal edildi.

C) Üç saattir yürüyoruz, gölü henüz göremedik.

D) Çalışmaları sürdürüyoruz, ama henüz bir sonuç alamadık.

E) Ülkemizde, tarımda makineleşmeye henüz tam anlamıyla geçilemedi.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Giriş katında kalabalık bir aile oturuyordu.

B) Esneyince ağzındaki dişlerin hepsinin çürük olduğu ortaya çıktı.

C) Çocuğun taşımaya çalıştığı paket epeyce ağırdı.

D) Kadir Usta’yı herkes alnı açık, yüzü ak bir insan olarak bilirdi.

E) Açık pencerenin önünde, denizi seyrederek saatlerce oturduk.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ev” sözcüğü, yanındaki açıklamaya uygun kullanılmamıştır?

A) Bir ailenin içinde yaşadığı yer: Hüseyin Bey evine bağlı bir adamdı.

B) Evin iç düzeni: Ayşe Hanım’ın her zamanki gibi evi çok temiz.

C) Konut: Yeni kiraladıkları eve bir pazar günü taşındılar.

D) Belirli bir amaçla kullanılan yer: Bu bina imparatorluk döneminde dikimevi olarak kullanılıyormuş.

E) İçinde yaşamak için yapılan bina: Bu semtteki evler genellikle iki üç katlıdır.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “söylemek” sözcüğü, “Dile gerçek hizmeti kendilerinin yaptığını söylüyorlar.” cümlesindeki anlamıyla kutlanılmıştır?

A) Bu olayda benim haksız olduğumu söyleyemezsin

B) Bu konuda benim de size söyleyeceklerim var

C) Burada nasıl yaşadığımızı ailemize söylemişler

D) Biraz sonra bakan beyin, müsteşarı aradığını söylediler

E) Bir gün geç kaldık diye söylemediğini bırakmadı

 

12. “Çok gerilerde kalmış çıktığım liman

Yok görünürde sığınacak bir ada.”

“Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Akıllı çıktı da arkadaşına uymadı.

B) Evin üstüne bir kat daha çıkalım, diyoruz.

C) Bu sabah ikisi alışverişe çıktılar.

D) Amasya’dan sabah sekizde çıktık.

E) İşe gelirken yoluma iki çocuk çıktı.

 

13. “Dün akşam yine ilacın saatini kaçırdım.”

Aşağıdakilerden hangisinde “kaçırmak” sözcüğü bu cümledeki anlamı ile kullanılmıştır?

A) Dün akşamki yemekte biraz fazla kaçırmışım.

B) Üst katta oturanların gürültüsü uykusunu kaçırmıştı.

C) Son vapuru kaçırmak istemiyorsan biraz acele etmelisin.

D) Hazırlıkları tamamlamada gecikince tatil fırsatını kaçırdık.

E) Takımın kaptanı, dünkü maçta penaltı kaçırdı.

 

14. El var, titrer durur, el var yumuk yumuk

El var pençe olmuş, el var yumruk!

Aşağıdakilerden hangisinde “el” sözcüğü bu dizelerdeki anlamı ile kullanılmıştır?

A) Canından başka kalmadı elde avuçta bir şey.

B) Ben şimdi gurbet ellerdeyim, diyordu.

C) El beğenmezse yer beğensin sözünün anlamını düşündü.

D) El ne derse desin, biz yine Trabzon’a gidelim.

E) Kar yağıyor ellerime, üşüyorum.

 

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Bu konuda öğretmeninizin sözünü dinleyin.

B) Nüfus memurluğuna kırk kere gitti geldi de, bir belge alamadı.

C) Soğuk hava kırık camdan âdetâ içeriye akıyordu.

D) Onun ne kadar kafalı bir çocuk olduğunu hepimiz biliyorduk.

E) Kâmil Bey, lafı yabana atılmaz biri olarak tanınırdı.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “gelmek” sözcüğü “geriye dönmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bilecik’e doğru giderken, okul yolun sağına geliyor.

B) Bu çocuğu İzmir’den aldım, geldim.

C) Artık ders yılının sonuna geldik.

D) Eski çağlardan pek çok eser günümüze kadar gelmiştir.

E) Vakit, kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-D  3-B  4-D  5-D  6-B  7-D  8-B  9-D  10-A  11-A  12-D  13-C  14-E  15-C  16-B

Yorumlar (0)