Atatürk'ün Anıları, Atatürk ve Ağaç Sevgisi

Atatürk'ün Anıları, Atatürk ve Ağaç Sevgisi

Atatürk'ün Anıları, Atatürk'ün hayatı kısaca, Atatürk’ün anıları, Atatürk’ün hayatı ödev, ulu önder Atatürk'ün hayatı, Atatürk'ün hayatı uzun, Atatürk'ün hayatı özet, Atatürk'ün hayatı kısaca, Atatürk’ün hayatı resimli

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Atatürkün hayatı kısaca, Atatürk’ün anıları, Atatürk’ün hayatı ödev, ulu önder Atatürk ün hayatı, Atatürkün hayatı uzun,  Atatürkün hayatı özet, Atatürkün hayatı kısaca, Atatürk’ün hayatı resimli,

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

...

Atatürk ve Ağaç Sevgisi

Atatürk’ün özelliklerinden birisi de ağaç sevgisidir. Ankara’nın ağaçlanmasında onun büyük rolü olmuştur. Gazi Orman Çiftliğinin kuruluş günlerine ait şu öykü anlatılır:

Ankara civarında çorak araziyi satın aldığı zaman Gazi:

-“Burada büyük çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında zirai endüstrimize ait bacalar tütecek” demiştir.

Bu sözlerine inanan Tahsin Bey isminde bir ziraatçıyı Orman Çiftliği’nin başına tayin ettiği zaman, çiftlikte dikili dört söğüt ağacı ince ve çorak bir derenin kenarında boynu bükük duruyormuş.

Bir küçücük çadırda Gazi bizzat ilk çalışmaları idare ederken civar köylüler yavaş yavaş etrafını sarmışlar. Gazi geniş hayallerini onlara anlatmış.

-“Paşam, demişler, bu dediklerin burada olmaz. Bu toprak verimsizdir.” Gazi:

-“Bu hükmü nereden çıkarıyorsunuz?” Dediği zaman, köylüler:

-“Bizim dedelerden kalma bir usulümüz vardır. Akşam su dolu testiyi toprağa gömeriz. Öbür gün testide ne kadar su kalmışsa o toprağın o kadar ekime elverişli olduğuna hükmederiz.” Cevabını vermişler. Hemen o akşam denemeye başlanmış. Büyücek bir testi toprağa su dolu olarak gömülmüş.

Ertesi günü, toprak testi erkenden çıkarıldığı zaman içinde bir dirhem su bulunamamış. Bu durum karşısında herkesin inancı sarsılmış. Yalnız Gazi fikrini değiştirmemiştir:

-“İşe devam edeceğiz, emrini vermiş.”

Ertesi yıl çiftliğin toprakları bol ürün verdiği ve bu mahsuller makineyle toplandığı zaman Gazi, köylüyü toplamış ve kısaca şöyle demiştir:

-“Toprak en yumuşak başlı arkadaştır. Ne istenirse verir. İstemesini bilmek gerekir.”1

1 Münir Hayri Egeli, Atatürk’ten Bilinmeyen Hatıralar, Ankara 1959, s. 80–81.

Kaynak: Atatürk’ten Gençliğe Unutulmaz Anılar, Ahmet Gürel, Mayıs 2009 

Yorumlar (0)
kapalı