04.10.2020, 23:56

Azerbaycan'ın Şahlanış Destanı

***

Can Azerbaycan için...

***


AZERBAYCAN’IN ŞAHLANIŞ DESTANI!

***

Saldırgan köpekler yine kudurdu!
Körpe karanfili, gülü soldurdu...
Bozkurt ruhlu millet ayağa durdu
Azerbaycan Türk’ü her dem var olsun!
Tanrı yardım etsin, Türk’e yâr olsun!

***

Kin kusup yediden yetmişe kadar
Soykırım eyleyip ettiler inkar
Hocalı’da vahşet oldu aşikar
Cani Ermeni’ye dünya dar olsun
Tanrı yardım etsin, Türk’e yâr olsun!

***

Azatlık arzular Hankendi, Şuşa...
Yaşa şanlı vatan, sen azat yaşa!
Çıkıp gelir yine bir Nuri Paşa
Azerbaycan Türk’ü bahtiyar olsun
Tanrı yardım etsin, Türk’e yâr olsun!

***

Fuzuli, Cebrail, Ağdere, Terter... 
Ağdam, Hadrut, Laçin, Türk’ün Kelbecer...
Bir bir azat olur, yakındır zafer!
Ataların ruhu bayraktar olsun
Tanrı yardım etsin, Türk’e yâr olsun!

***

Karabağ Türk’ündür, İrevan Türk’ün
Askeran, Kubatlı, Zengilan Türk’ün
Yüreğinde yara kahraman Türk’ün
Karabağ huzurlu bir diyar olsun
Tanrı yardım etsin, Türk’e yâr olsun!

***

Bu cennet yurtlarda son bulur vahşet
Zengezur, Nahçıvan birleşir elbet
Türk adalet demek, Türk medeniyet...
Bütün Turan eller payidar olsun
Tanrı yardım etsin, Türk’e yâr olsun!

***

Kadim bir Türk yurdu şanlı İrevan
Yine sahip çıkar can Azerbaycan
Turanda yeniden yazılır destan
Bu da Ozantürk’ten yadigar olsun
Tanrı yardım etsin, Türk’e yâr olsun!
                     

Kayseri, 27.09.2020
OZANTÜRK / Bayram DURBİLMEZAZƏRBAYCANIN ŞAHLANIŞ DASTANI!


İşğalçı vəxşilər yenə qudurdu!
Körpə qərənfili, gülü soldurdu...
Boz qurd ruhlu millət ayağa durdu,
Azərbaycan Türkü hər dəm var olsun!
Tanrı yardım etsin, Türkə yar olsun!

Kin qusub yeddidən yetmişə qədər,
Soyqırım eyləyib etdilər inkar,
Xocalıda vəhşət oldu aşkar,
Vəxşi erməniyə dünya dar olsun!
Tanrı yardım etsin, Türkə yar olsun!

Azadlıq arzular Xankəndi, Şuşa...
Yaşa şanlı vətən, sən azad yaşa!
Çıxıb gəlir yenə bir Nuru Paşa,
Azərbaycan türkü bəxtiyar olsun!
Tanrı yardım etsin, Türkə yar olsun!

Füzuli, Cəbrayıl, Ağdərə, Tərtər...
Ağdam, Hadrut, Laçın, türkün Kəlbəcər!
Bir bir azad olur yaxındır zəfər,
Əcdadların ruhu bayraqdar olsun
Tanrı yardım etsin, Türkə yar olsun!

Qarabağ Türkündür, İrəvan Türkün 
Əsgəran, Qubadlı, Zengilan Türkün 
Ürəyində yara qəhrəman Türkün 
Qarabağ huzurlu bir diyar olsun!
Tanrı yardım etsin, Türkə yar olsun!

Bu cənnət yurdlarda sonlanır vəhşət,
Zəngəzur, Naxçıvan birləşir əlbət,
Türk ədalət demək, Türk mədəniyyət...
Bütün Turan ellər payidar olsun!
Tanrı yardım etsin, Türkə yar olsun!

Qədim bir Türk yurdu şanlı İrəvan,
Yenə sahib çıxar can Azərbaycan,
Turanda yenidən yazılır dastan
Bu da Ozantürkdən yadigar olsun!
Tanrı yardım etsin, Türkə yar olsun!

                      Türkiyə, Kayseri, 27.09.2020
Ozantürk / Bayram Durbilməz

Azerbaycan Türkçesine Uygunlaştıran: 
Aynurə Paşayeva

Yorumlar (2)
Aynura Pashayeva 3 yıl önce
Elerinize,yüreyinuze sağlık Bayram hocamı
Hakan 3 yıl önce
Şahane