Azerbaycan Türkçesi, Nahçıvan Ağzı Kelimeleri

Azerbaycan Türkçesi, Nahçıvan Ağzı Kelimeleri

Konu: Azerbaycan Türkçesi, Nahçıvan Ağzı Kelimelerinden oluşan kısa bir derlemi ilginize sunuyoruz.

ağanene - babanın annesi
ağden - buğday
ağıldankuren - kötü düşünceli, akılsız
ağnağ - hendek, çukur
arağaş - vaktinden önce
aranbasar - ovalık, düz yer
azman - iri, çok 
beca - boş, haksız
başarışılı - becerikli
beytaş - sahipsiz
beytin - değersiz, manasız

bıkal - bu taraf
biçer - terzi
bilender - her şeyi bilen
çahçur, çakşır - kadın şalvarı
çeper - duvar
çöşkü - çadır
dadaş - büyük kardeş
dağaver - dağ eteği, dağlık
damdaş - bina, ev
dengil - seyrek
dılkır - avare
dolambaş - eğri büğrü
erkec - erkek keçi
ebengeş - namussuz
gir - güçlü
girri - güçlü

göleş - göl
gölüh - kulube
hovur - müddet, vakit, zaman (eski Türkçe oğur, uğur)
huygir - kötü huylu at
işdey - hareket, tutum, amel
kür - şımarık, yaramaz
küt - beceriksiz
kaçarga - mülteci
kapkıran - yabani ot
kırım - fikir, heves, maksat
kılbakıl - zamana dikkat eden
nerkaran - güvercin
onkuz - kambur
öddeh - ödlek
ögül - vahşi koç
şay - şad
şir - renk
tığ - tepe, yığın
tırheş - zayıf (Eski Türkçe Toruk, Tırık - zayıf)
yelbeyin - akılsız, aptal

Prof. Dr. Ebülfez Amanoğlu Guliyev, Nahçivan Ağızları Söz Varlığı, Kültür Ajans Yayınları, Ankara, Kasım 2010


Kök - sema, gök, mavi, asıl, soy
Kökdeki - üstte gökteki
Kökettirmek - yükseltmek
Kötitmek - yükselmek
Kötürmek - yükselmek, götürmek
Tengri - gök, sema, yaratıcı
Ten(ng/ny)di - havalandı
Ten(ng/ny)it- ; yükseltti
Ten(ng/ny)tür- ; uçurdu
Ten(ng/ny)ük - hava
Kalı- ; uçmak, havalanmak
Kalturmak - yüceltmek, kaldırmak
Kalık - sema

Feruh Ağca, "Eski Türkçe Kök Tenri ve Kök Kalık İkilemeleri Üzerine", Türkbilig, 2015/30, 
201-221


İliştiriler: Azerbaycan Türkçesi, Nahçivan Ağzı Kelimeleri, (Azerice kelimeler, Azerice kelimelere örnekler, Azerbaycan lehçesi, Azeri Lehçesi)

Yorumlar (0)