ZARFLAR (BELİRTEÇLER) VE SORU ÇÖZÜMLEMELERİ

ZARFLAR (BELİRTEÇLER)

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ya da kendi türünden sözcüklerin anlamlarına etki eden sözcüklere zarf (belirteç) denir.

U Y A R I
Zarflarla sıfatlar çok sık karıştırılır. Bunu önlemek için zarf veya sıfat olabilecek sözcüğün etki ettiği sözcüğe bakmak gerekir. Etkilenen sözcük isim ise sıfat, isim değilse zarftır.

* Çok bilen, çok yanılır.
(Zarf - eylemsi) , (zarf - eylem)

* Çokgüzelelbiseler almış
(Zarf - sıfat - ad)

* Çokgüzelkonuştunuz.
(Zarf - zarf - eylem)

Zarflar görev ve anlamları yönünden beş ana bölümde incelenebilir:


 1. Zaman Zarfları:
  Eylemleri ve eylemsileri zaman yönünden belirten zarflardır.* Yazın denizden çıkmazdık.
  (yazın - zarf, çıkmazdık - eylem)

  * Dün oynanan maçı tartışıyoruz.
  (dün - zarf , oynanan - eylemsi)

  * Akşamları bir ses böler uykumu
  (akşamları - zarf , böler - eylem)

  * Bu yıl başarılı olacağım.
  (bu yıl - Zarf, başarılı olacağım - eylem)

  2. Hal- Durum (Nitelik) Zarfları:
  Eylem veya eylemsiyi durum, kesinlik, olasılık, yineleme, sebep gibi anlamlarla belirten zarflardır.

  * Musluktan sular bulanık akıyor.
  * Böyle birini hiç görmedim.
  * Sizi belki arayabilirim.
  * Neden anlamsız konuşuyorsun?


 2.  


3- Yer-Yön Zarfları:
Eylem veya eylemsileri yer-yön bakımından belirten zarflardır.

* Demin dışarı çıktı.
* Bana yakın durma.
* Bir adım geri git.

* Yer yön zarfları ismin eklerinden (-e, -de, -den) eki aldığında ad görevini yüklenir ve dolaylı tümleç olur.

* Zil çalınca dışarı çıkın.
(dışarı - zarf tümleci)

* Zil çalınca dışarıya çıkın.
(dışarıya - dolaylı tümleç)

4- Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları:
Miktar veya derece bildirerek sözcüklere etki eden zarflardır.

* Sizi pek tanımıyorum.
* Daha çalışkan öğrenciler gördüm.
* Çok sıkıldığı zaman isyan ederdi.

5- Soru Zarfları:
Eylemleri veya eylemsileri soru yoluyla etkileyen zarflardır.

* Bizi ne zaman aradınız?
* Dün bize neden gelmediniz?
* Bu sorunu nasıl çözebiliriz?
* Yolculuğunuz nasıl geçti?
* Onunla ne kadar kaldın?
* Niye ağlıyormuş?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER ÖRNEK 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yönü belirtilmemiştir?

A) Yağmur yağınca hepimiz içeri girdik.
B) Pencereden dışarıya bakıyorduk.
C) Asansör yukarı çıkmıyormuş.
D) Bir adım ileri çıkın.
E) Burası çok sıkıştı, bir adım geri git.

ÇÖZÜM: (A) seçeneğinde "içeri", (C) seçeneğinde "yukarı", (D) seçeneğinde "ileri", (E) seçeneğinde "geri" zarfları eylemin yapılış yönünü belirtirken (B) seçeneğindeki "dışarıya" sözcüğü isim olup, dolaylı tümleç görevindedir. Yanıt (B) dir.

ÖRNEK 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicelik zarfı yükleme etki etmiştir?

A) Bu yaz sıcaktan çok bunalıyoruz.
B) Onu yakından tanıyormuş.
C) Dik yokuştan aşağı hızla iniyordu.
D) Bakkaldan çok taze bir ekmek aldım.
E) Dün çok eski bir tanıdığa rastladım.

ÇÖZÜM: (A) seçeneğinde "çok" nicelik zarfı eyleme, (B) seçeneğinde "yakından" durum zarfı eyleme, (C) seçeneğinde (aşağı) yön zarfı ve "hızla" durum zarfı eyleme, (D ve E) seçeneklerinde "çok" nicelik zarfları sıfata etki etmiştir. Buna göre yanıt (A) dır.

ÖRNEK 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir zarf kullanılmıştır?

A) Bu konuyu yarın tartışırız.
B) Eskiden bizi beğenmezdi.
C) Yazları burada mı kalacaksınız?
D) Eve geldiğimde onu bulamadım.
E) Zor dersleri bile yatarak çalışır.

ÇÖZÜM: A, B, C, D seçeneklerinde (yarın, eskiden, yazları, eve geldiğimde) zaman zarfı kullanılmıştır. Oysa, (E)'de eylemin zamanını değil niteliğini bildiren durum zarfı kullanılmıştır. Yanıt (E) dir.

ÖRNEK 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi zaman yönünden tamamlanmamıştır?

A) O her zaman bizi çok üzerdi.
B) O olayı anlattığında hepimizin gözleri doldu.
C) Bu sınavda dün anlatılan konu yokmuş.
D) Edebiyat öğretmenimiz az önce geldi.
E) Sınavı kazandığında hepimiz çok sevindik.

ÇÖZÜM: Yüklemi zaman yönünden tamamlayan sözcük zaman zarfıdır. (C) seçeneğinde sınavın yapılacağı zaman belirtilmemiştir. "dün" zaman zarfı eylemsinin anlamını tamamlamıştır. Bu nedenle yanıt (C) dir

ÖRNEK 5

Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisi diğerlerinden ayrı bir türde sözcüğü etkilemektedir?

A) Genç kadın korka korka açmıştı kapısını.
B) Evin sorunları bizi yeterince oyalıyor.
C) Sevinerek aldı getirdiğimiz hediyeyi.
D) Bu kadar işi çok çabuk bitirmiş.
E) Her yerde başarısını zevkle anlatıyordu.

ÇÖZÜM: A, B, C, E seçeneklerindeki zarflar eylemlere etki etmiştir. Oysa (D) seçeneğinde "çok" miktar zarfı "çabuk" zarfına etki etmektedir. Bu nedenle yanıt (D) dir.

ÖRNEK 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla oluşturulmuştur?

A) Nereyi görmek istersiniz?
B) Bu tür haksızlığa ne diye razı oluyoruz?
C) Bu olayı nasıl bir tutanakla saptayalım?
D) Bu elbise için kaç lira ödediniz?
E) Nereden geldiğini söyler misin?

ÇÖZÜM: Soru anlamı A'da zamirle (Nereyi), (B)'de zarfla (ne diye), (C)'de sıfatla (Nasıl bir tutanak), (D)'de sıfatla (kaç lira), (E)'de soru edatıyla (misin) sağlanmıştır. Buna göre yanıt (B) dir.

 

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Yazım Kuralları

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anltatım Bozuklukları

Sıfatlar

Atasözleri

Zarf, zarflar, zarflar 7. sınıf,  zarflar test,  zarf belirteç,  zarflar konu anlatımı pdf,  zarf çeşitleri,  zarf nedir edebiyat,  zarf soruları,  10. sınıf edebiyat zarflar, belirteç, belirteçler, belirteç nedir

 

 

Yorumlar (2)
Ömer 4 yıl önce
Soru 30 tane olsa benim için daha kolay olurdu
Sude Naz 2 yıl önce
bence 15 soru olsaydı daha iyi olurdu ama teşekkürler
16°
açık