BAĞLAÇLAR KONU ANLATIMI

BAĞLAÇLAR KONU ANLATIMI


BAĞLAÇLAR KONU ANLATIMI 

BAĞLAÇLAR

“İle, ve, veya, ya da, ama, fakat, ancak, ki, de/da, ne…ne” gibi kendi başlarına anlamları olmayan; eş görevli sözcükleri, sözcük gruplarını, cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere “bağlaç” denir.

«  Bağlaçlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir bozulma olmaz. (Anlam daralabilir ancak anlatılmak istenen düşünce değişmez.)

 

Bağlaçların Anlam ve Yazım Özellikleri

“de/da Bağlacı:

«  Dilimizde bağlaç ve ek olarak kullanılan iki çeşit “de/da” vardır.


Bağlaç olan de/da Hal Eki olan -de/-da
 

* Kendinden önce gelen sözcükten ayrı

yazılır.

* Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz.

 

Doğum günüme Ali’yi de çağırdım.

Bağlaç
 

* Kendinden önce gelen sözcüğe bitişik

yazılır.

* Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur.

 

Bugün okulda şiir yarışması yapıldı.

Bulunma Hali Eki

 
  • “de” bağlacı cümlelere “küçümseme, övgü, eşitlik, korkutma, şaşma, abartma…” gibi anlamlar


 

Sen de mi ödevini yapmadın?                  Küçük hanım gelecek de gideceğiz.

Bağlaç (Şaşırma anlamı katmıştır.)                                                               Bağlaç (Küçümseme)

  

“ki” Bağlacı:

 

  • Dilimizde bağlaç, zamir ve sıfat görevinde kullanılan üç tür “ki” vardır.


 

Bağlaç olan “ki” Sıfat yapan “-ki” Zamir olan “-ki”
§ Kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır.

§ Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz.

 

Çalışmış ki yüksek not almış.

Bağlaç
§ Kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır.

§ Eklendiği sözcükle birlikte ismi niteler ve “hangi” sorusuna cevap verir.

Bahçedeki insanlar bekliyordu.

Sıfat yapan -ki
§ Kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır.

§ İsmin yerini tutarak zamir yerine kullanılır.

 

Masanınki burada kalmış.

Zamir olan –ki (masanın örtüsü)

 

 

  • “ki” bağlacı cümlelere sebep-sonuç anlamı


 

Neşeli ol ki genç kalasın. (ki bağlacı sebep-sonuç ilişkisi kurmuştur.)

 

“Ne… ne” Bağlacı:

  • “Ne…ne” bağlacı cümlelere “karşıtlık ya da olumsuzluk” anlamı


 

Ne işim var ne gücüm. (Olumsuzluk anlamı katan “ne…ne” bağlacı)

 

Ne uzun ne kısa biriydi. (Karşıtlık anlamı katan “ne…ne” bağlacı)

 

“Ama,fakat” Bağlaçları:

  • “Ama ve fakat” bağlaçları cümlelere “karşıtlık” anlamı


 

Uykum var ama bir türlü uyuyamıyorum. (Karşıtlık anlamı katan “ama” bağlacı.) Havalar soğuk fakat üşümüyorum. (Karşıtlık anlamı katan “fakat” bağlacı.)

“Ancak” Bağlacı:

  • “Ancak” bağlacı cümlelere “koşul, karşıtlık” gibi anlamlar


 

Sizinle gelirim ancak erken dönerseniz. (Koşul anlamı katan “ancak” bağlacı.) Çok çalıştı ancak sınavı geçemedi. (Karşıtlık anlamı katan “ancak” bağlacı.)

Yorumlar (0)