Cümlede Anlam > Örtülü Anlam Test Soruları, Örtülü Anlam Testi çöz 1

 Cümlede Anlam > Örtülü Anlam Test Soruları, Örtülü Anlam Testi çöz


Cümlede Anlam > Örtülü Anlam Test Soruları, Örtülü Anlam Testi çöz
Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları
 
1. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “eldekilere razı olma, yetinme” anlamı vardır?

A) Halimden belli değil mi? / Zihnim hep seninle meşgul

B) Pencereden görebildiğin kadar / Göğün kıymetini bil.

C) Beyazın, siyahın, yeşilin, / Pembenin kıymetini bil!

D) Nedir bu benim çilem? / Hesap bilmem

E) Bir sabah vakti yazdım bu şiiri, / Okudum kendisine

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “koşul” anlamı vardır?

A) Bu güçlüklere sabrederek zorlukları aştı.

B) Parasız yaşayamaz bir insan bu yerlerde.

C) Biz yalnız gitmesek de onlar da gelse.

D) Ancak üç yıl sonra yararı görülür bu planın.

E) O hiç aramasa da biz yine arayalım.

 

3. Ah, ne beyazdı yelkenim,

Ne güzeldi evlerim benim!

Ne ufaktı potinlerim,

Ne minikti ellerim benim!

Dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi ağır basmaktadır?

A) İmrenme

B) Pişmanlık

C) Çaresizlik

D) Telaş

E) Özlem

 

4. (I) Evime çekilip saatlerce kitap okumak istiyorum. (II) Okumadığım nice kitaplar var, alıp alıp yığmışım. (III) Bu kitapları kendime çok okuyan bir kişi süsü vermek için topladığımın farkındayım. (IV) Açıyorum o kitaplardan birini, çabuk düşüyor elimden. (V) Beğenmiyorum da ondan mı? Değil, anlamadığımdan.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “özeleştiri” ağır basmaktadır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.


5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birinci cümle ikincisinin nedeni durumundadır?

A) Son günlerde durmaksızın çalışıyor, kendini çok yoruyordu.

B) Dün akşam aniden hastaneye kaldırmışlar, mide kanaması geçirmiş.

C) Üç serçe, kiraz ağacının dalına kondular, birbirleriyle didişmeye başladılar.

D) Serçeler birbiriyle didişiyor, daldaki tırtıl da onları seyrediyordu.

E) Sizinkilerin hepsiyle görüştüm, şimdi seninle konuşacağım.

 

6. (I) Yapıt içerikle biçimin oluşturduğu birliktelikten doğar. (II) Her sanat eserinin kendine göre bir amacı vardır. (III) Her eserin okuyucuya vereceği bir şeyler vardır, olmalıdır da. (IV) Duymayı, düşünmeyi sanat yapıtlarından öğreniriz. (V) Her yapıt, kendince bir dünya ortaya koyar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatın ya da sanat yapıtının gördüğü işlevden söz edilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. (I) Sorumluluk duygusu yalnız o gün beni boş yere bekletenlerde değil, toplumda yok. (II) Başkalarında yok da ben de var mı? Bende de yoktur. (III) Ben de bu toplumun kişilerindenim, benim de içime işlememiştir saygı ve sorumluluk duygusu. (IV) Onlara erişmek, onları edinmek istesem de kolay kolay başaramam, dışımda kalır. (V) Hepimiz kendimizi düşünüyoruz, her şeyden önce kendimizi düşünüyoruz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde özeleştiri yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. (I) M. Buyrukçu’nun günlüklerinin bir bölümü daha “Yaşadığımız ve Yaşananlar” adıyla okuyucu ile buluştu. (H) Bu kitapta yazar, gençlik dönemi ve üniversite yıllarına ait yazılarını toplamış. (III) Onun yazdıklarından şaşırtıcı bir tat alıyorum. (IV) Kendine özgü, şiirsel ve etkileyici bir anlatımı var. (V) Elimizdeki kitaba tam anlamıyla bir günlük demek doğru olmaz. (VI) Biraz röportaja, biraz anıya benziyor bu.

Numaralanmış cümlelerden hangileri, sözü edilen yazarın kitabı ve yazıları için övgü niteliğindedir?

A) I. ve IV.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) V. ve VI.   E) III. ve IV.

 

9. (I) Y. Kadri Karaosmanoğlu, Varlık’ta çıkan bir yazımı okumuş. (II) Sevindim buna. (III) Bence Y. Kadri günümüzün en önemli Türk yazarıdır da onun için. (IV) Anlaşılan beğenmemiş benim yazımı. (V) Gene de sağ olsun. (VI) O, benim yazılarımı beğenmiyor diye benim, yazılarına olan hayranlığım eksilecek değildir.

Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır?

A) II.   B) III.   C) VI.   D) V.   E) VI.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “kanıtlanabilirlik” yönüyle farklıdır?

A) Son romanında anlatımı oldukça ilgi çekiciydi.

B) Bu yapıtta, köyden şehre taşınan bir ailenin yaşamını anlatıyor.

C) Şiirlerinde sözcük seçimine özen gösterir.

D) Anlatımın anlaşılır olmasına önem veriyordu.

E) Kimi kahramanların yakın çevresini, abartılı bir biçimde anlatıyor.

 

11. (I) Ben şiirden anlar mıyım, anlamaz mıyım orasını bilmem. (II) Birkaç yıldır şiiri sevmiyorum da. (III) Arardım eskiden, divanları karıştırırdım, dergilerde çıkan yeni şiirlerle ilgilenirdim. (IV) Şimdi okumuyorum. (V) F. Hüsnü’nün Âsu adlı kitabını gönderdiler, kapağını açmadım. (VI) Okumak istiyorum, ama şimdilik içimden gelmiyor.

Yazar, son zamanlarda şiirle ilgilenmeyişinin nedenini numaralanmış cümlelerin hangisinde açıklamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) V.   E) VI.

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “umutsuzluk” anlamı vardır?  

A) Şimdi tarlalarda güneş vardır, / Karlar donmuştur otların uçlarında

B) Küçük çakıl taşım, nasıl bulayım! / Kaybolmuşsun bir kocaman nehirde.

C) Bu yaz da havalar sıcak, / Gökler mavilikten yırtılacak

D) Umut alabildiğine geniş, / Umutsuzluksa denizler gibidir

E) Bozkır kokusunu içti ciğerlerim / Taşları düzleyen rüzgâr gibi.

 

13. “Şöyle yazmalı, böyle yazmalı.” diye kurallar, yasalar koymaya kalkmayın. —-

Bu söz aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülürse yargının gerekçesi açıklanmış olur?

A) İyi bir yazıda anlatım her zaman konunun özündedir.

B) Sizin göreviniz yazma konusunda istekli olanlara yol göstermek olsun

C) Sizin için doğru, yararlı olan bir başkası için öyle olmayabilir.

D) Gereksiz öğütlerin kişilere bir yarar sağlamadığını anımsayın.

E) Önemli olan yazılanların yalın ve anlaşılır olmasıdır.

 

14. Bayılıp düşmek üzereyken

Birden ileride bir yol kıyısında

Bir tarla kıyısından bir su sesi duydun

Bulanık bir su akıyor, atılıyorsun.

Aşağıdakilerden hangileri bu dizelerde anlatılan kişinin durumunu ortaya koyar?

A) Çaresiz – ürkek

B) Üzüntülü – meraklı

C) Telaşlı – korkulu

D) Yorgun – kararlı

E) Bitkin – ümitli

 

15. (I) Çok kolaydır roman yazmak. (II) Bir bay kapıyı açıp “Günaydın!” diyor, serüven başlıyor. (III) Ancak serüven için yazarda kurgulama gücü bulunması gerekir. (IV) Romanı ben de hep böyle düşündüm; ne yapayım ki bende türetme gücü, kurgu gücü yok. (V) Bunu bildiğim için roman yazmaya kalkmadım. (VI) Nice kimseler var, anlamıyorlar bunu.

Yazar, roman yazamamasının nedenini kaçıncı cümlede açıklamıştır? 

A) II.   B) III.   C) VI.   D) V.   E) VI.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-B  3-E  4-C  5-A  6-D  7-A  8-E  9-B  10-B  11-E  12-B  13-C  14-E  15-C

Yorum Yapın 

Örtülü Anlam Nedir?

ÖRTÜLÜ ANLAM NEDİR ÖRTÜLÜ ANLAM ÖRNEKLERİ CÜMLELER ÖRNEKLER ÖZELLİKLERİ (TÜRKÇE KONU ANLATIMI TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIMLAR)

Cümleyi okuduğumuz zaman cümlede söylenilenden başka bir de söylenilmeyen, örtülen, gjzlenilen anlam varsa buna örtülü anlam denir.

Örtülü anlam denmesinin nedeni söylenmemesi, örtülmesidir. Ama biz o cümleyi görünce söylenilmeyeni de anlarız.

Bu tür cümlelerde karşılaştırmalar, söylenilmesine gerek duyulmayan cümleler vardır.

Örtülü Anlama Örnek Cümleler


 

* Hava güzel. (Örtülü anlam YOKTUR. Çünkü sadece havanın güzel olduğu ile ilgili bilgi veriliyor ve başka bir bilgiye ulaşamıyoruz.)

* Hava bugün daha güzel. (Örtülen anlam VARDIR. Dünki hava güzeldi fakat bugünki kadar güzel değildi. Dünki hava ile ilgili bilgi örtülmüş, verilmemiş ama biz bu cümleden onu anlıyoruz.)

* Doğum günüme seni de bekliyorum. (Örtülen anlam: Doğum gününe başkaları da gelecek.)

* Babam artık sigara içmiyor. (Örtülen anlam: Babam eskiden sigara içerdi.)

* Ahmet yine kaza yapmış. (Örtülen anlam: Ahmet daha önce de birkaç kez kaza yapmıştır.)

* Kitap, engin bir denize girmek isteyenler için kapıdır. (Örtülen anlam: Engin bir denize girmek istemeyenler kitap okumayabilir.)

* Artık öğrenciler daha çok kitap okuyor. (Örtülen anlam: Önceleri çok okumuyorlardı.)

* Kazada bizim araç çok zarar görmüş. (Örtülen anlam: Diğer araçlar bizimki kadar hasar görmemiş.)

* Onların da şirin bir evi varmış. (Örtülen anlam: Başkalarının da evleri var.)

* Papatyayı diğer çiçeklerden daha fazla severim. (Örtülen anlam: Sevdiğim başka çiçekler de vardır.)

* Toplantıya müdür de gelmiş. ( Diğerlerinin geldiğini de öğreniyoruz.)

* Dere kenarında olan evler heyelan nedeniyle yıkıldı. (Örtülen anlam: Dere kenarında olmayan evler zarar görmedi.)

* O çocuk konuyu daha güzel anlatıyor. (Örtülen anlam: Bu çocuk onun kadar iyi anlatamıyor.)

* Hava artık ısınmaya başladı. (Cümlenin gelişinden havanın daha önce soğuk olduğu ifadesi yazılmamış, örtülmüş.)

* Beni sadece sen anlayabilirsin. (Örtülen anlam: Diğerleri anlayamaz.)

* Benim de (bilgi yelpazesi. com) karnım acıktı. (Örtülen anlam: Başkalarının da karnı acıkmış.)

* Beni sadece sen anlayabilirsin. (Örtülen anlam: Beni senden başka kimse anlayamaz.)

* Sen de başarılı bir öğrencisin. (Örtülen anlam: Başarılı başka öğrenciler de var.)

* Bir de Yozgat'ı görelim. (Örtülen anlam: Başka illeri de görmüşler.)

* O çocuk konuyu daha güzel anlatıyor. (Örtülen anlam: Diğerleri bu kadar güzel anlatmıyor.)

* En güzel pastayı annem yapar. (Örtülen anlam: Diğerleri annem kadar güzel pasta yapamaz.)

* O de bizimle pikniğe geldi. (Örtülen anlam: Diğerleri pikniğe geldi.)

* Bir türlü ısınamadım bu arkadaşına. (Örtülen anlam: Daha önce de pek sevmiyordum.)

* Kazada bizim araç çok zarar görmüş. (Örtülen anlam: Diğer araç bizimkinden az zarar görmüş.)

* Artık seni sağlıklı görüyorum. (Örtülen anlam: Eskiden bu kadar sağlıklı görmüyordum.)

 
 

Yorumlar (2)
Gy 5 yıl önce
Hiç güzel degil
Google kullanıcısı 5 yıl önce
Ayben