Dünya Destanları

Dünya Destanları

Dünya Destanları

Dünya Destanları

Türk edebiyatında olduğu gibi, dünya edebiyatında da destanlar ilk edebî ürünlerden olmaları nedeniyle önem taşımaktadır. Destan türünün gelişimi, birçok batı edebiyatında ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Destanlar sözlü kültüre, sözlü edebiyat dönemlerine ait oldukları için ne zaman, nerede ve öncelikle kimler tarafından çıkarıldıkları hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bununla birlikte, dünyadaki birçok millete ait eski zaman destanları bulunmaktadır. Bu destanlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

Şinto (Japon Edebiyatı, Mahabbarata), Ramayana (Hint Edebiyatı), Şehname (İran Edebiyatı, Firdevsi), Gılgamış (Sümerler), Kalavela (Fin edebiyatı, Lönnrot), İlyada ve Odisseia (Eski Yunan edebiyatı, Homeros), Nibefungen (Alman Edebiyatı), Beovvulf(İngiliz Edebiyatı), İgor (Rus Edebiyatı), La Cid (İspanyol Edebiyatı), Chansen de Röland (Fransız Edebiyatı), Nibelungen (Alman Edebiyatı)…

  Destan Nedir? / Özellikleri ve Tarihsel Gelişimi, Destan Nedir, Özellikleri ve Tarihsel Gelişimi, destan örnekleri, destan çeşitleri, doğal destan nedir, destan tdk, doğal destanlar, destan şairleri, destanlar tablosu, ilk destanlar

  Destan Nedir, Özellikleri ve Tarihsel Gelişimi, destan örnekleri, destan çeşitleri, doğal destan nedir, destan tdk, doğal destanlar, destan şairleri, destanlar tablosu, ilk destanlar

  Türk Destanları Kolay Erişim Çizelgesi

  Destanlarla ilgili tüm yazılar için tıklayınız.

  İslamiyet’ten Önceki Türk Destanları

  İslamiyet’ten Sonraki Türk Destanları

  Altaylara ait destanlar

  Yaratılış destanı

  Sakalara ait destanlar

  Alp Er Tunga destanı

  Şu destanı

  Hunlara ait destanlar

  Oğuz Kağan destanı

  Attila destanı

  Göktürklere ait destanlar

  Ergenekon destanı

  Bozkurt destanı

  Uygurlara ait destanlar

  Göç destanı

  Türeyiş destanı

  Selçuklular dönemi Türk destanı

  Battal Gazi destanı

  Osmanlılar dönemi Türk destanı

  Köroğlu destanı

  Karahanlı Dönemi

  Satuk Buğra Han Destanı

  Kazak-Kırgız Dönemi

  Manas Destanı

  Moğol Dönemi

  Cengiz Han Destanı (Cengizname)

  Tatar-Kırım Dönemi

  Timur Destanı

  Edige Destanı

  Beylikler Dönemi

  Danişmend Gazi Destanı

  Selçuklular Dönemi

  Battal Gazi Destanı

  Osmanlılar Dönemi

  Köroğlu Destanı

  Türk Destanlarında Motifler

  Türk Destanları Ders Notları

  Dünya Destanları Ders Notları

  Dede Korkut Destanları Kolay Erişim Çizelgesi

  Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 21:13
  YORUM EKLE