30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Kongresi - Güljanat Ercilasun

30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Kongresi

Güljanat Ercilasun Hoca'mızdan duyuru:


12-13 Nisan 


10:00 – 12:00

Prof.Dr.Necdet Ünüvar
Ankara Üniversitesi Rektörü
Baghdad Amreyev
Türk Konseyi Genel Sekreteri
Prof.Dr.Orhan Çelik
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Funda Keskin Ata
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

12:00 – 15:00
Başlangıç Konuşması
Prof. Dr. Mustafa Aydın (Kadir Has Ünv.)

Birinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Çemrek (NEÜ)
Prof. Dr. Fırat Purtaş (AHBV Ünv.) – Ömer Faruk Kocatepe (Milli Savunma Üniversitesi)
“Bölgesel İşbirliği”
Dr. Erhan Türbedar (Türk Konseyi)
“Çok Taraflı İşbirliği ve Türk Konseyi”
Prof. Dr. Yelda Ongun (Başkent Ünv.)
“Bölgesel Güvenlik”


https://us02web.zoom.us/j/84705366202?pwd=dEozMlF5MWFjcFJIYXluTGlVMzcrZz09

Meeting ID: 847 0536 6202

Passcode: 956675

12 Nisan 2021 / Pazartesi

15:00 – 17:00

İkinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çınar Özen (Ankara Ünv.)
Doç. Dr. Fırat Yaldız (Kastamonu Ünv.)
“Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye”
Doç. Dr. Işık Kuşçu Bonnenfant (ODTU)
“Türk Cumhuriyetleri ve ABD”
Doç. Dr. Hatice Yazgan (Çankırı Karatekin Ünv.)
“Türk Cumhuriyetleri ve AB”

17:00 – 19:00
Üçüncü Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erel Tellal
Doç. Dr. Anar Somuncuoğlu (Hacettepe Ünv.)
“Türk Cumhuriyetleri ve Rusya”
Dr. Sabir Askeroğlu (İRAM)
“Türk Cumhuriyetleri ve İran”
Doç. Dr. Erkin Ekrem (Hacettepe Ünv.)
“Türk Cumhuriyetleri ve Çin”

https://us02web.zoom.us/j/82705463580?pwd=YVg2Qy9IR2NidXFrMHQ5d0xRc21oUT09

Meeting ID: 827 0546 3580

Passcode: 437474

13 Nisan 2021 / Salı

10:00 – 12:00

Dördüncü Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Ayata (ODTÜ)
Prof. Dr. Pınar Köksal (ODTÜ)
“Ulusal Kimlikler ve Toplumsal Yapı”
Prof. Dr. Guljanat Kurmangaliyeva Ercilasun (AHBV Ünv.)
“Türk Cumhuriyetleri’nde Dil ve Alfabe”
Prof. Dr. Konuralp Ercilasun (AHBV Ünv.)
“Ortak Tarih Arayışı”
Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu (Gazi Ünv.) – Ömer Faruk Ateş (Kastamonu Ünv.)
“Bağımsızlık Dönemi Türk Cumhuriyetleri Edebiyatlarına Genel Bir Bakış”

12:00 – 14:00

Beşinci Oturum

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yelda Ongun
Doç. Dr. Ayşe Çolpan Yaldız (AYBU)
“Türk Cumhuriyetlerinde Çevre Sorunlarının Dünü Bugünü”
Doç. Dr. Ayça Ergun (ODTÜ) – Dr. G. Alper Ateşer (Selçuk Ünv.)
“Türk Cumhuriyetleri’nin Geçiş, Değişim ve Dönüşüm Süreçlerini Anlamak ve Açıklamak”
Dr. Guzel Sadykova – Dr. Sedef Şen (Kastamonu Ünv.)
“Türk Cumhuriyetleri’nin Makro İktisadi Yapısı ve Sektörel Analizi”
Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi (İstanbul Kültür Ünv.)
“Türkiye- Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde Geçmişten Günümüze Göç”

14:00 – 16:00

Altıncı Oturum

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yelda Ongun
Dr. Suat Beylur (Yesevi Ünv.)
“Bağımsızlıktan Günümüze Türk Cumhuriyetlerinde Din ve Devlet İlişkilerindeki Değişim”
Dr. Erkam Temir (Kastamonu Ünv.)
“Türk Cumhuriyetlerinde Medya”
Prof. Dr. Kutay Oktay (Kastamonu Ünv.)
“Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri’nde Turizm”

16:00 – 16:30

GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ
Prof. Dr. Çınar Özen
Ankara Üniversitesi Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi
(USEİM) Müdürü

https://us02web.zoom.us/j/85800808875?pwd=THIzWDVpMVRTT0dGbk4rTmN3OHBJUT09
Meeting ID: 858 0080 8875
Passcode: 165182

Ankara Üniversitesi Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cemal Gürsel Cad., Cebeci, 06590 Ankara @ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Yorumlar (2)
Uygur Dernekleri Birliği 3 yıl önce
Başarılar dileriz.
Ayaz 3 yıl önce
Başarılar tümm Türklerrr