Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi

Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi

Bildiri Yazım Kuralları (Türkçe)

1) Bildiri özeti Türkiye Türkçesi ile, en az 100 en fazla 200 kelimeden oluşacak şekilde oluşturulmalıdır (anahtar sözcükler hariç) ve en az beş anahtar sözcük içermelidir.

2) Bildiri tam metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

3) Bildiri metinleri Times New Roman yazı karakteriyle oluşturulmalıdır. Metin içi yazılar 12 punto, dipnotlar 10 punto olmalıdır. Başlık sözcüklerin baş harfleri büyük olacak biçimde koyu harflerle yazılmalıdır. Ana başlık 14 punto diğer başlıklar ise 12 puntoolmalıdır.

4) Kaynak gösteriminde son sürüm APA (American Psychology Association) sistemi esas alınmalıdır.

5) Her bildirinin Türkçe özetle aynı formatta  İngilizce özeti ve anahtar sözcükleri bulunmalıdır.

 

Paper Writing Rules (English)

1) The abstract should be in Turkish. It should not include more than 200 words and should contain five key words.

2) The full version of the paper should not be more than 20 pages (including text, graphic, bibliography, and the appendix)

3) The paper should be written within Times New Roman typeface. The writings in the text should be 12 type size and footnotes and references should be 10 type size. The title should be written in bold letters. The initial letter of each word should be capital.

4) The citation should be based on the latest version of the American Psychology Association (APA) system.

5) All the abstracts should have English version of it and key words.

Yorumlar (0)
kapalı