TDK'nin 34 Bilim Kurulu Üyesi Belli Oldu

Türk Dil Kurumunda Başkanımız Prof. Gürer GÜLSEVİN’in göreve gelmesinden kısa bir süre sonra 34 bilim insanından oluşan Bilim Kurulu Üyeleri seçildi. 26.11.2018 tarihi itibarıyla tanıtma toplantısı yapıldı. 

Tanıtma toplantısı, Kurum Başkanımız Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN  ve Yüksek  Kurum Başkanımız Prof. Dr. Derya ÖRS’ün açış konuşmalarıyla başladı.

Üç yıl görev yapacak yeni üyelerimiz ve yeni üyeler hakkındaki tespitlerimizle Kurumumuzun emektarı olarak sizleri aşağıdaki şekliyle bilgilendirmek istedim.

Başkan: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Ü. Yeni Türk Dili, Anadolu Ağızları, Türkçenin Güncel Sorunları, Türk Lehçeleri)

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Bilal ÇAKICI (Ankara Ü. Eski Türk Edebiyatı)

Yeni Üyeler Hakkında Birkaç Tespit:
 
1. Kurum çalışmalarının aksamaması için daha önceki tecrübelerden hareketle yeni Bilim Kurulu Ankara ağırlıklı (34/15), (İzmir 34/3), İstanbul (34/3), Sivas (34/2), Bursa (34/2), Kayseri (34/1), Manisa( 34/1), Edirne (34/1), Afyonkarahisar (34/1), Diyarbakır (34/1), Kırıkkale (34/1), Uşak (34/1) Adana (34/1), Muğla (34/1) üyelerden oluşturulmuştur.

2. Bilim Kurulunda ilk defa bu oranda kadın bilim insanı yer almıştır (34/7) Bir önceki dönem (20/1)

3. Yeni Bilim Kurulunda bir önceki dönemden beş üye yer almaktadır: 
(Prof. Cengiz ALYILMAZ, Prof. Dr. Hayati DEVELİ, Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK, Prof. Dr. Ahmet Azmi BİGİN, Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK, Prof. Dr. Abdülkadir GÜRER)

4. Yeni üyeler içinde daha önce Kurumumuzda  üyelik yapanların en eskisi Prof. Dr. Leylâ KARAHAN (1992)

5. Kurumda en uzun süre çalışan bilim insanı Prof. Dr. Recep TOPARLI

6. Kurumun en genç üyeleri Prof. Ahmet KARADOĞAN (1976), Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU (1976)

7. Hocasıyla birlikte üye olan Ahmet KARADOĞAN/ Prof. Dr. Mustafa UĞURLU, Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU/ Prof. Dr. Leylâ KARAHAN)

8. Kurumumuzun kuruluşundan bu yana ilk defa bir kolun kurulmasını teklif eden ve kurulmasına vesile olan üye (Prof. Cengiz ALYILMAZ/ Yazıt Bilimi Kolu, 2013)

9. Yeni üyeler arasında İngiliz, Fransız Arap, Fars Dili ve Edebiyatı alanlarının yanında Halk Edebiyatı alanına da yer verilmiştir. Böylece Türk Dilinin etkilendiği veya etkilediği diller üzerine çalışan akademisyenlerden istifade etmek amaçlanmıştır.

Bilim Kurulu Üyeleri (Soyadı sırasına göre sıralanmıştır. Fotoğraflar da bu sıraya göre verilmiştir.)

Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK (Çukurova Ü. Eski Türk Dili , Çağatayca)

Prof. Cengiz ALYILMAZ (Uludağ Ü. Eski Türk Dili, Türkçenin Eğitimi Öğretimi, Yazıtlar, TEKE ve BELLETEN Dergisi)

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Erciyes Ü. Yeni Türk Dili, Sözlükçülük)

Prof. Dr. Abdullah Azmi BİLGİN (İstanbul Ü. Eski Türk Edebiyatı)

Prof. Dr. İsmet ÇETİN (Gazi Ü. Türk Halk Edebiyatı)

Prof. Dr. Musa ÇİFÇİ (Uşak Ü. Türkçe Eğitimi Öğretimi)

Prof. Dr. Celal DEMİR (Afyon Kocatepe Ü. Türkçenin Eğitimi Öğretimi)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ (İstanbul Ü. Türkçenin Eğitimi Öğretimi, Sözlükçülük, Türkçenin Güncel Sorunları)

Prof. Dr. İsmet EMRE (Hacı Bayram Veli Ü. Yeni Türk Edebiyatı)

Prof. Dr. Ali GÜNEŞ (Ankara Sosyal Bilimler Ü. İngiliz Edebiyatı)

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN (Trakya Ü. Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu Ağızları,Balkan Ağızları)

Prof. Dr. Abdülkadir GÜRER (Ankara Ü. Eski Türk Edebiyatı)

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU (Atatürk Kültür Merkezi, Arap Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Ayşe İLKER (Celal Bayar Ü. (Anadolu Ağızları)

Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN (Kırıkkale Ü. (Türkiye Türkçesi, Eski Anadolu, Alfabe, İmla)

Prof. Dr. Leylâ KARAHAN (Emekli, Gazi Ü. ve TOBB,  Yeni Türk Dili, Anadolu Ağızları)

Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU (Hacı Bayram Veli Ü. Moğolca,
Misyonerlerin Yazdığı Osmanlı Türkçesi Metinleri)

Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu ÇENGEL (Hacı Bayram Veli Ü. Yeni Türk Dili, Kırgızca, Kazakça, Uygurca)

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Ege Ü. Eski Anadolu Türkçesi, Orta Dönem Türk Dili)

Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Ege Ü. Kıpçak Türkçesi)

Prof. Dr. Yusuf ÖZ (Kırıkkale Ü.
Anadolu Sahasında Farsça Yazan Yazarlar, Şairler)

Prof. Dr. Saadettin ÖZÇELİK (Dicle Ü. Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Türkçenin Eğitimi, Öğretimi)

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK (Fatih Sultan Mehmet Ü. Eski Türk Edebiyatı)

Prof. Hatice ŞAHİN (Uludağ Ü. Yeni Türk Dili)

Prof. Dr. Hatice ŞİRİN (Ege Ü. Eski Türk Dili)

Prof. Dr. Mete TAŞLIOVA (Yıldırım Beyazıt Ü. Türk Halk Bilimi, Halk Edebiyatı)

Doç. Dr. Fahrettin UZREK (Gazi Ü. Türkçenin Eğitimi Öğretimi)

Prof. Dr. Recep TOPARLI (Çağatayca, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Sözlükçülük)

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU (Muğla Sıtkı Koçman Ü. Türklük Bilimimin Değişik Alanları, Etimoloji)

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR (Ankara Ü. Fransız dili Edebiyatı, Çağdaş Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)

Dr. Âdem UZUN (Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Fars Dili ve Edebiyatı, Sözlükçülük)

Prof. Dr. Gülsün Leylâ UZUN (Ankara Ü. Anlam Bilim, Dilbilimi)

Prof. Dr. Paşa YAVUZARLAN (Ankara Ü. Yeni Türk Dili, Tarihî Türk Dili, Sözlükçülük)

Prof. Dr. Bilal YÜCEL (Cumhuriyet Ü. Çağatay Türkçesi)

Yorumlar (0)
-3°
parçalı bulutlu