22.07.2022, 11:42

GERÇEK TARİH

GERÇEK TARİH

"Hakikat olmayanı ağzına alma, doğru olanın üstünü örtme " ( Çicero )

“ Tarihini öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalır.” ( George Santayana ) 

" Tarih değil, hatalar tekerrür eder. ( II. Abdülhamit ) - " Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hal alır. " ( Mustafa Kemal Atatürk )

Tarih geçmiş zamandır, hafızadır, akademik bilgi ve tarihsel yazıdır. Tarih olguları bilimsel gerçeklerle açıklayarak geçmişi günümüzde yaşatarak insanlığın hizmetine sunmaktır. Tarihsel sıralama uygulayarak toplumların kültür ve yaşamlarını etkileyen eylemleri yer, zaman ve mekan göstererek anlatan, olayların arasındaki nedenleri öncesi ve sonrası ile etkileşimlerini ulus ve toplumlara göre değerlendirip tarihsel anlamlarıyla sınıflandırarak inceleyen bilimin adıdır. 

" Tarih kitaplarımız Haçlıların en büyük zaferidir."  (Cemil  Meriç) 

İngilizlerin desteğiyle ülkeyi işgal altında tutan; kadın,çocuk demeden süngülüyen Yunan'a dost diye kucak açacaksın, ama yalan tarihe itiraz edenlere, geçmişine sahip çıkanlara hain diyeceksin.

Dikte ettirilerek yazdırılan, toplumları uyutmak için kurgulanan tarih ile uluslararası toplumca kabul görmesi sağlanan bazı medeniyetlerin çalıntı ve çakma tarihleri asla yukardaki ifadelerle uyuşmaz. "Tarih ; okuyana,kendi gözünün görme derecesine göre,yol gösteren bir kılavuzdur.(J.J.Russo ).

Tarihin temelini atan kişi Tanrı Bilimci, Teolog ve felsefeci Agustinus’tur (M.S 354 – 430). Tarih bir düzen ve döngüsellik taşır düşüncesini  4.yy da yazdığı “Civitas Dei (Tanrı devleti) “ adlı eserinde anlatılır.

İslam dünyasında tarih anlayışı, 14.yy da Tunus’lu ünlü düşünür, devlet adamı ve tarihçi İbn Haldun'un    “ Tarih tesadüf değil, belli kuralları olan ve bu çerçevede gelişen bir olgudur.” cümlesi ile anlam bulur. İbn Haldun’a göre tarih ; bugüne, rivayetlerden değil, aksine bunlardan uzak, araştırılmış ve belgelere dayandırılmış olgulara sahip olmaktır. Tarihteki tüm olgular arasında kesinlikle sebep, sonuç ilişkisi kurulabilmiş olmalıdır. Zaman geçer toplumlar gelişir ve değişir, gelişen ve değişen insanlar dünyayı ve tarihi değiştirir. 

"Değişmeyen, gelişmeyen toplumların doğal ve tarihsel evrimi yavaşladığında geçmiş hiç geçmemiş olur. Geçmiş geçmeyen olduğunda tarih daima tekerrür eder ( F. Rıfkı Atay )."

Geçmişe mal olmuş dönemleri, yaşanmışlıkları hataları ve sevaplarıyla kabul edip tarihine sahip çıkarak geleceğe yön vermek tarihsel tasavvur olmalıdır. Geçmişe saplanıp kalan toplumların doğal tarihsel ve sıralı evrimleri bozulur. Bu nedenlerle gelişim ve değişimini tamamlayamayan toplumlar, tarih sahnesinden yok olur. Yani düne şaşı bakanların, sahiplenip ders çıkartamayanların, bugüne ve geleceğe dönük tasavvurları asla inandırıcı olamaz. İnsanoğlunun hedefi düne doğru bakmak, doğru bilgi ve belge ile geleceğe ışık tutmak olmalıdır ki bir medeniyet tasavvuru olsun. Hamaset ile tarih olmadığı gibi, tarihin amacı geçmişi uyuşturmak değil, tarihle insanları uyandırmak, geleceği aydınlatmaktır. Tarihsel gerçekleri saptırmak, sisteme uygun şekilde uyarlamak, yalan tarih yazmak, tarihi bilim olmaktan çıkarır. Bugünü anlamak için dünü irdelemek  ve bilimsel gerçeklikle insanlığı buluşturabilmek hedef olursa bunun adı tarih olur.

"Tarih şuuru sadece geçmişin geçmişliğini bilmek değil onun halde de var olduğunu anlamak demektir.(Thomas S.Eliot )

Yorumlar (0)