Sovyet Devrindeki Kazakistan'da Tarih Yazıcılığı-Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun

"Sovyet Devrindeki Kazakistan'da Tarih Yazıcılığı"

TDH DERNEĞİ OLARAK ÖNERİYORUZ:

Sovyet Devrindeki Kazakistan'da Tarih Yazıcılığı - Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun

(Ankara, 2019, 2. baskı)

Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun Kimdir?

Yakın dönem Kazak ve Kırgız tarihi ile ilgili değerli çalışmalar yapan Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Kazakistan’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Kazakistan’da tamamladıktan sonra 1999’da ODTÜ Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2003’te aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında “Stalin’s Great Purges and the Penal System: The Case of the Kazak Intelligentsia” adlı teziyle yüksek lisans derecesini aldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde 2008’de “Seyahatnamelere Göre Yedisu Bölgesindeki Kazak ve Kırgızların Sosyal Yapısı (1854-1917)” teziyle doktor oldu. Kazaklarda cedit hareketi, Kırgız tarihçiliğinde Kenesarı Han, Kazakistan ve Kırgızistan’da kolektifleştirme, 1930’lu ve 40’lı yıllarda Kırgızistan’da açlık felaketi, Stalin döneminde Kazak aydınlarının tasfiyesi, Sovyet Kırgızistanı’nda İslam, Kırgız yaşlılarının gözünde Sovyet liderleri (sözlü tarih) konularında makaleler kaleme aldı.

Konuralp Ercilasun ile birlikte The Uyghur Community: Diaspora, Identity and Geopolitics (New York 2018) adlı eserin editörlüğünü yaptı. Kitapta tarihî bağlamda Uygur coğrafyası ve halkının geçmişi; tarihte Doğu Türkistan - Çin ilişkileri; dinî hayat; Uygur diasporası; kimlik ve çatışma gibi araştırmalar bulunmaktadır.

Güljanat Hanım'ı bu kıymetli çalışmasından dolayı tebrik ediyoruz.

Ahmet Kanlıdere 

Yorumlar (0)