Kuvayımilliye nasıl yazılır?

Hangisi doğru? Kuvvai Milliye, Kuvvayi Milliye, Kuvayımilliye, Kuvai Milliye?

Sık karıştırılan sözcüklerdendir.

Kuvayımilliye nasıl yazılır? TDK AÇIKLAMASI 

Kuvayımilliye biçiminde yazılır.
İsim, özel, tarih, (kuva:yımilliye), Arapça ḳuvā + milliyye

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanların İzmir'i işgal etmeleri ve Anadolu'da ilerlemeleri üzerine kurulan ve onlara karşı savaşan millî teşkilat.

kuvvet


Arapça ḳuvvet
1. isim Fiziksel güç, takat:
      "Bu kadar cesur bir hamleye yetecek kuvvetim yok." - Yusuf Ziya Ortaç

2. isim Şiddet, zor, cebir:
      Kuvvet kullanmak.

3. isim Yetke, erk, nüfuz.

4. isim Dayanıklı olma durumu.

5. isim Bir ülkenin silahlı gücü.

6. isim, mecaz Güç:
      "Hâlbuki devlet kuvvetlerinin yerini hangi şahsi kuvvet tutabilirdi?" - Falih Rıfkı Atay

7. isim, fizik Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

8. isim, matematik Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir.

Yorumlar (0)