Nas ne demek? Dini terim olarak nas nedir? TDK Açıklamsı

Nas ne demektir? Dini terim olarak nas nedir? TDK Açıklaması

Yoğun istek üzerine açıklayalım.

Dinde nas, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerin ve Hazreti Muhammed’in hadislerinin toplamını ifade etmektedir.

TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜKYE NAS NE DEMEK?

* nas, -ssı

Arapça naṣṣ

1. Açıklık, açık ve kesin yargı.

2. (Felsefe terimi) Eskimiş, Dogma.

DİNİ TERİM OLARAK NAS

Kur’an-ı Kerim’in 114. ve son suresi olan bir Nas Suresi bulunmaktadır. Nas Suresi, 6 ayetten oluşmakta ve ismini her ayetin sonunda yer alan ve insan anlamına gelen ‘nas’ kelimesinden almaktadır. Nas suresi, iniş sırasına göre 21. suredir. Konu olarak Felak Suresi’yle aynı konuyu işlemektedir. İslam mitolojisinde insanlara bir takım zararlar vereceğine inanılan cinlerin kötülüğünden Allah’a sığınılması gerektiğini emretmektedir. 

NAS SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ'NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla de ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!”

NAS KELİME OLARAK NE DEMEK?

İnsanlar demektir.

Nâs kelimesinin kökü ve anlamı hakkında çeşitli görüşler vardır. Nâs, hareket anlamına gelen "nevs" kökünden gelmiş olup "insân" ve "insâne" kelimelerinin çoğuludur. İns, insiy, ensiy kelimelerinin çoğulu veya kavm gibi ism-i cem olduğu da ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre de nâs, unutmak manasına gelen "nesy" kelimesinden alınmıştır.

"Nesy" önce "neys" sonra "nâs" şeklini almıştır. İbn-i Abbas, "Allah'a verdiği sözü unuttuğu için Adem'e insan adı verildi" demiştir. Hz. Peygamber (s.a.s); "Adem unuttu bu yüzden nesli de unutuldu" buyurmuştur.

Nâs kelimesinin aslında "unas" olduğu ve hemze kaldırılıp yerine elif-lam getirilerek "en-nâs" şeklini aldığı da söylenmiştir. Adem'in Havva'ya veya öteki canlılar arasında insanların birbirlerine olan yakınlığına bakarak nâs, kelimesinin aynı anlamı veren "üns" kökünden gelmiş olduğu görüşünde olanlar da vardır. Diğer bir görüşe göre, insan görülebilir bir varlıktır. Bu yüzden insana beşer denilmiştir. Bu itibarla nâs aynı manâyı taşıyan "ânese" kökünden gelmiştir.

"NAS" NEYİ İFADE EDER?

İslâm ilimlerinde nas (çoğulu nusûs) denilince genellikle Kur’an ve Sünnet’in lafızları kastedilir. Kaynaklar sıralamasıyla ilgili anlatımlarda Kitap ve Sünnet yerine kısaca “nusûs” dendiği de olur.

Yorumlar (0)