10. Sınıf (Lise 2) Dil ve Anlatım Dersi Müfredat Konuları

10. Sınıf (Lise 2) Dil ve Anlatım Dersi Müfredat Konuları

Dikkat! 10. Sınıf (Lise 1) "Dil ve Anlatım Dersi Müfredat/Öğretim Programı" uygulamadan kaldırılmıştır.

Yeni "Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Müfredat/Öğretim Programı" uygulanacaktır.

Bu yeni Öğretim Programı'na göre;

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

Eski Öğretim Programı Konuları

I. ÜNİTE: SUNUM, TARTIŞMA, PANEL

1. Sunum

2. Tartışma

3. Panel

1. Ünite (Sunum, Tartışma, Panel) Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

II. ÜNİTE: ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ

1. Anlatıma Hazırlık

2. Anlatımda Tema ve Konu

3. Anlatımda Sınırlandırma

4. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

5. Anlatımda Anlatıcının Tavrı

6. Anlatımın Özellikleri

7. Anlatımın Oluşumu

8. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

Ayrıca bakınız-> Anlatım Nedir? Anlatım Çeşitleri ve Özellikleri

2. Ünite (Anlatım ve Özellikleri) Ölçme ve Değerlendirme Soruları

III. ÜNİTE: ANLATIM TÜRLERİ

1. Öyküleyici Anlatım (Hikâye Etme) - İsim (Ad)

2. Betimleyici Anlatım (Tasvir Etme) - Sıfat (Ön Ad)

3. Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir (Adıl)

4. Destansı (Epik) Anlatım - Fiil (Eylem) - Fiilimsi (Eylemsi)

5. Emredici Anlatım - Yapıları Bakımından Fiiller (Eylemler)

6. Öğretici Anlatım - Zarflar (Belirteçler)

7. Açıklayıcı Anlatım - Zarf (Belirteç)

8. Tartışmacı Anlatım - Zarf (Belirteç)

9. Kanıtlayıcı Anlatım - Zarf (Belirteç)

10. Düşsel (Fantastik) Anlatım - Edatlar (İlgeçler)

11. Gelecekten Söz Eden Anlatım - Bağlaçlar

12. Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog) - Ünlemler

13. Mizahi Anlatım - Ünlem

Yorumlar (0)