Ağaç sözcüğünün kökeni nedir? Ağaç ne demektir?

Ağaç sözcüğünün kökeni nedir?

Ağaç sözcüğünün kökeni Türkçedir. Eski Türkçede kullanılan biçimleri ise ıgaç/ığaç/yığaç sözcükleridir. 

Ağaç sözcüğünün tarihte bilinen ilk kullanımları şöyledir:

- Iğaç/Igaç: 

Orhun Yazıtları (735) : çından ıgaç kelürüp tike birti [sandal ağacı getirip dikiverdi]

- Yığaç: Divani Lugatit Türk (1070) sözlüğünde yer almıştır.

Saygılarımızla. 

Yorumlar (0)