Bağırsak sözcüğünün merhamet anlamına geldiğini biliyor muydunuz?

BAĞIRSAK SÖZCÜĞÜNÜN ESKİ DÖNEMLERDE MERHAMETLİ ANLAMINA GELDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bağır: Sine, göğüs, ciğer anlamındadır. Birini bağrına basmak onu sarıp korumak, merhamet etmek anlamına geldiği için bağırsak: merhamet anlamında kullanılmıştır.

Buna güzel bir örnek Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adlı yapıtında geçer.

Atadan anadan bağırsak bolup, tiler erdi tutçı bayattın kolup

Atadan ve anadan daha merhametli (olup) idi,

Tanrı'dan daima bunu dilerdi. 

Sözcüğün Kökeni

Türkçe baġırsuk “iç organlar” sözcüğünden evrilmiştir.

Eski Türkçe baġır “karın, gövdenin iç boşluğu” sözcüğünden Eski Türkçe +sUk ekiyle türetilmiştir.

Divan-i Lugati't-Türk'ten güzel bir örnek daha:

Beḏük baġırlı: Büyük bağırlı, ciğeri büyük, kimseye boyun eğmez kişi.

Saygılarımla.

Suat Özer 

Yorumlar (2)
Araz 2 yıl önce
Merhamet kelimesi de RAHİM-den yani icden gelir
Sıla Seray 2 yıl önce
Çok ilginç