ATALARIMIZIN AYAK İZİNDE

ATALARIMIZIN AYAK İZİNDE 

Kazak Arkeologlar ABD'de Kızılderililer ile Türklerin Ortak Kökenlerini Araştırıyor.


Kazak arkeologlardan oluşan "Atalarımızın Ayak İzinde" adlı araştırma grubu, Kızılderililerin Orta Asya ve Sibirya'dan Kuzey Amerika'ya göçlerinin rotaları hakkında veri topluyor.
Kazak arkeologlardan oluşan "Atalarımızın Ayak İzinde" adlı araştırma grubu ABD'ye ulaştı. Araştırmacılar, Orta Asya'da yaşayan Türk-Altay kavimlerinin Kuzey Amerika'daki Kızılderililer ile ortak bir kökeni bulunup bulunmadığını araştıracaklarını belirtti.
Araştırma grubu, Kızılderililerin Orta Asya ve Sibirya'dan Kuzey Amerika'ya göçlerinin rotaları hakkında veri topluyor. Ayrıca genetik olarak da Sibirya ve Altay bölgesindeki Türk toplulukları ile Kızılderililerin benzer gen havuzuna sahip oldukları belirtiliyor. Bu görüşe Michigan Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi Genetik ve Sitoloji Enstitüsü de destek verdiklerini açıkladı.

BERİNG BOĞAZI BAĞLANTISI

Araştırma grubuna göre Altay bölgesindeki Türk kabileleri birkaç bin yıl önce Bering Boğazı'nı kullanarak Kuzey Amerika'ya'ya göç etti. Taşlara kazınmış petrogliflerin de bu yargıyı kanıtladığı belirtiliyor.
ABD'nin Arizona eyaletindeki Sonoran Çölü'nün dağlık bölgelerinde bulunan petrogliflerin, Kazakistan'ın Almatı şehrinin yakınındaki Tanbalı petroglifleri ile uyuştuğunu ifade eden araştırma grubu başkanı Sapar İskakov, bunun önemli bir bulgu olduğunu belirtti. İskakov, "Petrogliflerde, insanlar ve hayvanlar betimleniyor. Bazıları güneş başlı. Bu tarz petroglifler Altay dağlarında da bulundu. Tüm bu benzerlikler bizim ortak kökenimize işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

PETROGLİF NEDİR?
Petroglif (Yunanca Petra, kaya ve glyphein, oymak'tan fr. gelir) kaya üzerine yontulmuş, çizilmiş veya boyanarak yapılmış arkeolojik resim sanatına petrograf denmektedir. Petroglifin, piktograf ile karıştırılmaması gerektiği bilinmektedir.

2018-05-02
QHA- Kazak Haber

Yorumlar (0)