Tatar Şamanı Minusinsk

Tatar Şamanı Minusinsk, Siberia  1910

A Tatar shaman in Minusinsk, Siberia  1910

Şamanların Sırra-Erme yani İnisiyasyon-Erginlenme süreci, Davulu nasıl kullanacağını öğrenmesi ile başlar. Çünkü Şamanlık güçlerini kazanabilmesi ve ruhları görebilmesi, ancak davul aracılığıyla olur. Şamanlar davulun ritmik sesiyle birlikte, trans haline geçip türküler söylemeye başlar ve esridiklerinde ruhlar ile temasa geçerler. 

Bu yüzden Şamanlar davul olmadan Şamanlık yapamaz.

Davulun söyleniş biçimleri Tünür, Tüngür ya da Çaluu’dur. Çaluu Türkçe “Çal” fiilinden gelir. Davulun ağaçtan yapılan tokmağına da Çaluu adı verilir. Çeşitli kaynaklarda Çalu, çeşitli Tanrı ve ruhların insana benzer tahta tasvirleriyle, Ülgen’in ve kızlarının kumaş bebekler şeklindeki tasvirlerinin adı olarakta geçmektedir. Seçilmiş Şamanlara davul veren Tanrı ve ruhlar, onların koruyucu iyeleri sayılır.

Nuray Bilgili

Yorumlar (0)