Balkan Savaşları sonrasında Türk Milliyetçiliği

Balkan Savaşları sonrasında Türk Milliyetçiliği

Zarema Memetova

Osmanlı İmparatorluğu’na baktığımızda Türk Milliyetçiliğini alevlendiren unsurların başında bilhassa Balkan Savaşları sonrasında bölge topraklarının büyük bir bölümünün elden çıkması sonrası yaşanan hadiseler gelmektedir. Bu durum doğal olarak da Türk Milliyetçiliğinin bir süre sonra siyasi alana da kaymasına sebebiyet vermiştir.

Ayrıca Balkan toplumlarından olan Müslüman Arnavutların da bağımsızlık elde etmesi, İslamcılık siyasetinin de çok başarılı olamayacağını göstermiş ve neticede Türkçülük Balkan Savaşlarından sonra tek çıkar yol olarak kabul edilmiştir.

Diğer yandan Rusya’nın yürütmüş olduğu ayrılıkçı faaliyetler neticesinde Osmanlı tebaası olan Hıristiyan azınlıklar teker teker bağımsızlıklarını kazanmaya başlamıştır. Özellikle yoğun olarak Müslüman-Türk nüfusun yaşadığı Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve sonrasında Bulgaristan’dan İstanbul ve Anadolu’ya göçlerin yaşanması Türklerde Balkan milletlerine karşı bir tepki doğurmuştur. Yunan, Sırp ve Bulgar ayaklanmaları sırasında Türklerin kötü muamelelere maruz kalmaları bu tepkilerin nedenlerinden bir diğeri olmuştur 

Rus Çarlığının ve Avrupalı büyük devletlerin çabaları sonucu Balkanlarda güçlenen milliyetçi akım, Osmanlı  yani Müslüman-Türk karşıtlığı/düşmanlığı üzerine kurulmuştur. Rusya bu tip yıkıcı faaliyetlerde bulunurken Türk milliyetçiliği yükselişe geçmiş, Diğer yandan ise Avrupa’da Osmanlı Devleti üzerinde Rusya’dan farklı bir politika üretmemiştir.

Yorumlar (0)