TARİHTE HAZAR ADINDA BİR TÜRK BOYU VAR MIYDI?

TARİHTE HAZAR ADINDA BİR TÜRK BOYU VAR MIYDI?

Arif Cengiz Erman

651-1048 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan "Hazar Kağanlığı" kimlerin devletiydi? Tarihte Hazar adlı bir Türk boyu yok. Divanı Lugat'it Türk'te Kaşgarlı Mahmut, Türk boylarının yaşadıkları yerleri batıdan doğuya doğru şöyle sıralar:

"Rum (Doğu Roma) ülkesine en yakın olandan başlayarak hem gayrı Müslimleri hem de Müslümanları belirli bir düzen içinde doğuya doğru sıraladım. Rum ülkesine en yakın boy Peçenektir. Sonra Kıpçak, Oğuz, Yemek, Başkırt, Basmıl, Kay, Yabagu, Tatar, Kırgız gelir. Kırgızlar Çin ülkesine yakındırlar. Daha sonra Çiğil, Tohsı, Yağma, Oğrak, Çaruk, Çamul, Uygur, Tangut ve Çin'de olan Hıtay gelir. Bundan sonra Tawgaç (Tabgaç) gelir, bunların ülkesi Maçin'dir."

Çin, bugünkü Mançurya'dır, Hıtaylar da bugünkü Moğolların ataları. Maçin ise Çin'in geriye kalanıdır, Tabgaçlar da bugünkü gerçek Hanların ataları. Sayıları da 100 milyon kadardır, bugün Çin'i yönetirler.

Peçenekler, Kaşgarlı'ya göre bir Oğuz boyudur. Kıpçaklar da yine Kaşgarlı'ya göre Oğuzlara dil açısından en yakın olan boydur. Özetle, Hazar Kağanlığı'nın toprakları, Oğuzların topraklarıdır. O zaman en kalabalık olan Türk boyu Oğuzlardır. Bugün de öyle. Oğuzlar, Türklerdir. Kendilerini Türk ve Türkmen (Türk olan) olarak da adlandırmışlardır.

Peki neden Batılı tarihçiler tarafından bu devlet Oğuz Kağanlığı değil de, Hazar Kağanlığı olarak adlandırılıyor? Doğu Roma ("Bizans") kaynaklarında "Hazarlar", Türkler olarak geçer. Oğuzların Oturduğu topraklar Hazar Denizi çevresinde olduğu için, Oğuzlar, "Hazarlılar" olarak da adlandırılmışlardır.

Bugün bu topraklar Rusya ve Ukrayna'nın yönetimi altında. Hazarlardan sözde yalnızca bir sözlük bir yazı kalmış: OKURUM. Bu da 'okudum' demekmiş. Eski Bulgar dilinde d-r ses dönüşümü varmış. İnandırıcı değil tabii. Oğuz lehçelerinde geniş zaman, bu biçimdedir: okurum (Türkçe ve Türkmence), oxuram (Azerbaycan-İran Türkçesi).

Oğuz tarihi Ruslar ve Ukraynalılar tarafından karartılıyor. Bu iki devletin elinde "Hazar Kağanlığı'ndan" kalan çok sayıda kalıt var, bundan adım gibi eminim. Ama açıklamak istemiyorlar.

Yorumlar (0)