08.08.2022, 20:20

Türkçenin Korkakları ve Cüreklibatırlar

Ülkemizde sözlü, yazılı hatta görüntülü her alanda bir kahraman arama, bir kahraman bulma, bir kahraman yaratma sevdası var. Ancak iş başa düştü mü en küçük bir ulusal davada kimsede o duyarlılık yok.

Örneğin çok kişi Allah yerine Tanrı demenin,
mübarek yerine kutlu demenin, hayırlı yerine uğurlu demenin sakıncalı bir durum olmadığını
bilmesine karşın bunları söylemekten çekinirler.
Üstelik bunu ulusal duyarlılıkları yüksek olanlar bile yapar. (Ya da yapamaz mı demeli!)

Biz bunlara Türkçenin korkakları diyelim.

"Vatan uğruna şehit oluruz." diyenlerin askerliği
parayla yapması...

Öyle ki bedelli diye kendilerini kandırıyorlar. Kimsenin
de onlara gel öl dediğini duymadık. Öyle bir durumun
da olma olasılığı çok düşük. Artık askere gidenler doğrudan terörle savaşıma girmiyor.

"Bayrak uğruna ölürüz." diyenlerin bir kısmının onu
yere sermekten bir kısmının da oturduğu yere örtü
etmekten çekinmediğini görüyoruz.

Öyleyse gerçek cüreklibatırlar nerede?
Yakınlarda yitirdiğimiz Sevgili Fahrettin Cüreklibatır
anısına...

Şanlı geçmişimizle övünmemizi, büyük utkulara (zafer) erişebilmek için çalışmamızın yeteceğini ve böylece kendimize güvenmemiz gerektiğini anlatan izitlerdi (film) Cüneyt Arkın izitleri.

Yaşantısına baktığımızda da bunu gördük. Yaşamı güçlüklerle geçmişti. İzitlerinde de böyleydi. Yürekli (cürekli), batur/batırları (Far.:kahraman) da demeli Battal Gazi'yi, Kara Murat'ı ya da Öğretmen Kemal'i yaraştığı gibi anlattı bize.

Benim için çocukluğumun en sevdiğim, öykündüğüm (taklit) oyuncusuydu.

Onun duyumsattığı (hissetmek) gözüpeklikler kimileyin izitlerinde kimileyin dinlediğim dinletilerde hala gözlerime gelir. Onun gösterdiği gibi olmak çok
değerliydi, övünülesiydi.

Bunu böyle gören yalnızca ben değildim. Onu
beğenen milyonlar varmış. Ama yalnızca izleyiciymiş.
Öyleki bunca batırlık hayranları ne yazık ki söz
konusu Türkçe (ulusal dava) olunca da aynı yürekliliği gösteremiyormuş.

Biliyor, görüyor ama yapamıyor. Tıpkı izit izler gibiler.
Demek ki iş başa düştü mü izit bitiyor sizde. Demek ki bunca batır davranışlar kendinizi bir izitte sanmanız sizde.

İndi Cüneyt Arkın da yok. Kimi örnek alacak yarın ki yetişecekler?
Dileğimiz odur ki doğrular anlatıldıkça yetişecek yarın ki gelecekler...

Yurdun uçmağ olsun Cüreklibatır.

Büyük Türk Uusuna olan umut, inanç ancak kaygılarımla...

Yorumlar (0)