TRAKYALI SPARTAKÜS

TRAKYALI SPARTAKÜS

Tan Can


İşte bizim çalınmış hikayelerimizden biri daha yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlıyor.

Tüm ciddi Roma tarihçileri "Appian" gibi Spartaküs'ün Trakyalı asil bir aileden gelme Trak olarak yazar.

Yahudi Bilimadamlarının 480 değişik Türk isminin yazılış biçiminde verdikleri isimlerden biride Track dır...

Ayrıca Meşhur Tatar Türkolog Prof. Dr. Mirfatih Zakiev de Trakları Türk olarak gösterir.


Esasen bu Trakların/Trakya Türk kökenli olma meselesi daha önce bizim Türkiye'deki resmi tarihçilerimizce de düşünülmemiş değil, örnegin Üniveristelerimizde Tarih/Türkoloji Bölümünde hala okutulan rahmetli Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu da bunu "Türk Milli Kültürü" kitabında yazmış ama maalesef Batılı Tarihçilerce Traklar da aynen İskit/Saka Sarmat ve Alanlarda olduğu gibi katiyen Türk olarak gösterilmediği için bunu sormak sorgulamak cesaretini bizim Türkiye'deki Türkologlarımız maalesef gösterememiştir.

Ya İstiklal Ya Ölüm

Spartaküs Trakyadan esir edilen ve önce Roma Ordusunda savaştırılıp sonra Gladyatör olarak satılan bir esirken gözü pekliği, başeğmez asaleti ve zekasıyla sivrelmiş ve Roma Arenasında ki Gladyatörler arasında en gözde olanları arasına girmiştir.

Köle ticareti yapan Romalı Asillere karşı isyan bayrağı açıp önce köle olarak tutuldukları zamanın meşhur Gladyatör okulu Gnaeus Cornelius Lentulus Batiatus'dan kanlı bir çarpışma sonucu 70 Gladyatör arkadaşıyla beraber firar edip zaman içerisinde zalim Romanın sömürü düzenine isyan eden tüm ezilmiş halkları kendi safında toplayıp üzerine gelen Roma lejyon ordularını ağır yenilgiye uğratmıştır.Spartaküs kendilerine katılan fakir ezilmiş zümrelere bu kaderin onların kaderi olamayacağını...
Bunu değiştirebileceklerini ve köle yaşamaksa ölmenin daha iyi olduğunu söylemiştir.

(Bu sözler sizlere Milletinin esir edilmek istendiğinde "Ya İstiklal Ya Ölüm" diyen bir başka Türkü hatırlatmadı mı?)

Türkmen Yürüyüşü

Spartaküs çoğu eğitimsiz ama kendisine inanmış mazlum toplama insanlarla Galya' ya göçmek ve orada bağımsız ve özgür yaşamak için yola çıkmış ve Klikyalı Deniz Korsanlarıyla yüksek bir meblağ karşısında anlaşır, parasını bu korsanlara önceden veren Spartaküs (tam bir Türk Saflığı) kendisi korsanlarca kandırılır ve çaresizce Roma ya doğru yürüyüşe geçerler önlerine çıkan 2 Roma Ordusunu yenerek...

(Bu aynı bana Kozanoğlu Türkmenlerinin Osmanlıya karşı Ayaklanmasını hatırlatır. Kadın çoluk çocuk isyana katılarak İstanbula Padiyahta doğru önlerine çıkan Osmanlı Ordularını yene yene yürüyüşü gibi...

Tarihçiler buna tam bir "Türkmen Yürüyüşü" derler.)

İlerleyen Spartaküsün ordusu, olayın çok ciddiyetini kavrayan Roma Senatosunun tüm kuvvetlerini sürmesi sonucu çok kanlı bir biçimde bastırılır.
Spartaküs ve Arkadaşlarının çoğu Messina'da Çarmıha gerilerek asılır.

(Kozanoğlu İsyanı da Osmanlı tarafından benzer şekilde çok kanlı biçimde bastırılmıştır.)

Spartaküsün yaptığı gibi;

Tüm Mazlum Milletleri örgütlemek, onlara liderlik etmek ve sömürü düzenine karşı hakkaniyetle ölümüne isyan bayrağı açmak, mazlum insanlara İmece Usulünü Yöntemini öğretip "Bir Millet" haline getirmek,

Efendi-Köle Sınıfı kaldırıp her insanın eşit olduğu bir sosyal sınıfı yaratmak;
Mevcudiyetinden beri bir Türk Geleneği ve Türk Karakteristik Özelliğidir...;


Ve Eğilmeyen Baş
Ve O Asabi Damar
Ve Bir Kez Daha Tarihe Tamga Vurmak...


Tan Can
16 Ocak 2014

Yorumlar (0)