Gladyatör Sözcüğünün Etrüskçe (Ön Türkçe) Olduğunu Biliyor muydunuz?

Gladyatör Sözcüğünün Etrüskçe (Ön Türkçe) Olduğunu Biliyor muydunuz?


KILIÇ VE GLADYATÖR

[caption id="attachment_75572" align="alignnone" width="300"]Gladyatör kökeni Türkçe Gladyatör sözcüğünün kökeni Türkçedir.[/caption]

Kılıç, "kılıcı" sözünden ses düşmesiyle oluşmuştur; yargıcı-yargıç gibi. Ama "kılıcı" ne demektir? Dilbilimciler "kılıç" sözünün kökeni açıklarken, eski Türkçe *kı köküne bağlarlar. Ama eski Türkçede kesmek anlamına gelen *kı sözü yoktur. Bu da olmayınca, o zaman *kıy köküne bağlamaya çalışırlar. Ama *kıy köküne de bağlanamaz, çünkü o zaman bu sözün "kılıç" değil, "kıyıç" olması gerekirdi. O zaman -l sesi nereden girdi?

Sümerce "öldürmek" anlamına gelen *kilul diye söz vardır. Daha sonra bu söz hece düşmesiyle Etrüskçede *kil biçimine dönüşmüş. Daha sonra Asya Türkçesinde -ı sesinin ortaya çıkmasıyla "kiliçin" (kilici) sözü "kılıç" olmuş. Ama "öldürmek" eylemi olarak *kil sözü unutulmuş. Orhun yazıtlarında bile bulunmaz. Etrüskçe "kılıç" sözünün anlamı bilinmiyor. Ancak bu dilin yapısı dikkate alınırsa "kilidi" olması gerekiyor. Çünkü -ci eki eski Türkçede -çin, Sümercede -dim biçimlerinde olduğuna göre, Etrüskçede -di biçiminde olması gerekiyor.

Bunu şuradan tahmin edebiliyoruz; Etrüskçe "kilidi" olarak söylenmiş olması gereken bu söz, Etrüskçenin ardılı olan Roma diline (Latinceye) *gladi olarak evrilmiş. Latince *gladiator ise "kılıççı" anlamına geliyor.

Görüldüğü gibi batı dillerinin ve uygarlığının altında Sümer, Etrüsk gibi derin ve güçlü Türk izleri var.

Arif Cengiz Erman

Yorumlar (0)