Edat Tümleci, Edat Tümleci (İlgeç Tamlayıcısı) Nedir Kısaca Özet Bilgi

Edat Tümleci, Edat Tümleci (İlgeç Tamlayıcısı) Nedir Kısaca Özet Bilgi

Edat Tümleci, Edat Tümleci (İlgeç Tamlayıcısı) Nedir Kısaca Özet Bilgi

Edat öbeklerinin oluşturduğu tümleç biçimidir. Yükleme “kiminle, kime göre, kimin için, ne ile” sorularına cevap veren öge cümlenin ögeleri konusunda edat tümleci olarak adlandırılır.

Örnekler:

Annesiyle dün senden habersiz alışverişe çıktı.

Benim için sakın üzülme bundan sonra.

Bana göre sen bir hiçsin.

BAŞKA BİR KAYNAK

Edat Tümleci

Cümleye amaç – sonuç, özgürlük, benzerlik, eşitlik, birliktelik, araç anlamı katan ya da sözcük öbekleri cümle içinde ilgeç tümleci görevi yapar. Örnek : Gemiler, güneye doğru yöneldi. (Nereye doğru?) (yön)

göre çalışan kazanır. (Kime göre?) (görelik)

uyumak için ılık bir duş aldı. (Niçin?) (amaç)

elindeki küçük kovayla su taşıyor. (Neyle?) (araç)

annesiyle gidecekmiş. (Kimle?) (birliktelik)

Sen gelinceye kadar işleri bitiririm. (Ne zamana kadar?) (zaman)

NOT 1: Bazı kaynaklar edat tümlecini (ilgeç tamlayıcısı) zarf tümleci başlığı altında ele almaktadır. ÖSYM edat tümleci zarf tümleci farkını göz önünde bulunduran herhangi bir soru sormamıştır. Öğrenciler karşılarına çıkabilecek sorularda bu hususu göz önünde bulundurmalıdır.

NOT 2: Ara cümleler, asıl cümlelerin herhangi bir öğesi olamayacakları için cümle öğelerine ayrılırken farklı değerlendirme yapılmalıdır.

Örnek :

Hızlı hızlı yürüyordu, çünkü yağmur yağıyordu, avluyu geçip fakülteye girdi.

Ara cümle

Ara sözler, asıl öge ile birlikte değerlendirilmeli, ikisi de aynı öge öbeği sayılmalıdır.

Örnek :

Aşağıları, kayaların diplerini, iyice araştırmalı,

Açıklayıcı ara söz

Cümlenin Ögeleri Tablosu ve sorulacak sorular:

CÜMLE ÖGELERİ

ANLAM

YÜKLEME SORULAN SORULAR

ÖZNE

Yüklemi yapan yükleme konu olan

Kim,Kimler,Ne,Neler

NESNE

Belirtisiz Nesne

Yüklemin Etkisini Üzerine Alan

Ne

Belirtili Nesne

Neyi, Kimi

Dolaylı Tümleç

Yönelmeli

Yüklemin Bulunduğu, Yöneldiği Ayrıldığı Kavramdır.

Neye, Nereye, Kime

Bulunmalı

Neyde, Neyden, Nerede,Kimden

Çıkmalı

Neden, Nereden, Kimden

Belirteç TümleciZarf Tamlayıcısı

 

Durum

Yüklemi Türlü Anlam Özellikleriyle Tamamlayan Öğedir.

Nasıl, Ne durumda, Ne biçimde

Zaman

Ne zaman, Ne zamandır…

Ölçü

Ne kadar, Nice, Ne ölçüde

Yer-yön

Nereye, Ne yöne…

Neden

Ne, Niçin, Ne diye…

Soru

EDAT TAMLAYICISI

Cümlede amaç, araç, birliktelik, görelik, neden, yön zaman gibi anlam ilgileri oluşturur.

Niçin, Ne ile, Kiminle, Neye (Neye) göre, Ne gibi, Ne için, Nereye doğru, Ne zaman…

Yorumlar (0)