İlgeçli Tamlama nedir, İlgeçli Tümleç nedir, İlgeçli Tümleç Birliği, İlgeçli Yan Tümce, İlgeçten Ad nedir?

İlgeçli Tamlama nedir, İlgeçli Tümleç nedir, İlgeçli Tümleç Birliği, İlgeçli Yan Tümce, İlgeçten Ad nedir?


 

 • İlgeçli Tamlama nedir?
  Bir adla bir ilgecin kurduğu tamlama: Ev gibi, ev için, odaya göre, evlerden öte, senin gibi vb.


 

 • İlgeçli Tümleç nedir?
  (Derleme., edatlı tümleç, edat tümleci) İlgeçle kurulmuş tümleç: Makine gibi çalışıyor Yaşına göre giyinmiş Eve doğru gitti vb.


 

 • İlgeçli Tümleç Birliği nedir?
  İlgeçli tümleçle birlikte kullanılan sözcüklerin tümü: Bu korular eski hatıralara dalmak, eski günleri ve eski simaları düşünmek için yetiştirilmişe benzer Mektepte okutulan derslerden hatırımda kaldığına göre Eskişehir, Hüdavendigâr vilâyetine bağlı bir kaza idi Bu bana bir zindana kapatılmak kadar ağır geldi vb.


 

 • İlgeçli Yan tümce nedir?
  Gibi ilgeciyle kurulan ve bir belirteç gibi kullanılan yantümce : Minderde oturuyormuş gibi ayaklarını altına toplamıştı Sanki o olayı ben biliyormuşum gibi bana soruyor Kadın katı lokmalar yutar gibi hıçkırıklarını içine attı vb.


 

 • İlgeçten Ad nedir?
  Aslında ilgeç olan sözcüğün iyelik eki alarak ad olmuş biçimi: Senin gibisini görmedim Bu kadarı fazla Bana göresini bulamadım Ondan sonrasını hatırlamıyorum Buradan ötesini görmedim vb.

Yorumlar (0)