BOZKURT'UN PATİKASI, HER KURDUN PATİKASIDIR. HER BİR KURT PATİKASI, BİR BOZKURT HİKÂYESİDİR.

BOZKURT'UN PATİKASI, HER KURDUN PATİKASIDIR. HER BİR KURT PATİKASI, BİR BOZKURT HİKÂYESİDİR.

BOZKURT'UN PATİKASI, HER KURDUN PATİKASIDIR. HER BİR KURT PATİKASI, BİR BOZKURT HİKÂYESİDİR.

BOZKURT'UN PATİKASI, HER KURDUN PATİKASIDIR. HER BİR KURT PATİKASI, BİR BOZKURT HİKÂYESİDİR.

7 Eylül 2018 tarihinde tanıtımını yapmış olduğumuz romanı Türkmen Türkçesinden, Türkiye Türkçesine kazandırma imkanına sahip olmuş olduğum için mutluyum. Mutluluğumu paylaşmak, sizin de okuyarak ortak olmanız dileklerimle bu sayfada paylaşıyorum. İyi okumalar!

Bozkurt’un Patikası romanının, Türkmen Türkçesinden, Türkiye Türkçesi olarak okurlarına ulaşması, hem de en yalın, en anlaşılır, önemli olanı da romanın orijinal halinde okuruna yetirilmek istenen fikrin, Türk okurlarına da aynı şekilde yetirilmesi için romanı bir değil birkaç kez okumuş, irdelemiş, bazen ikirciklenmiş, bazen yapmış olduğum kısımlara ikircikli yaklaşarak, yeniden ve yine de tekrardan okumuş biri olarak uzun uzun konuşmayı değil, kısa ve özlü bir şekilde bilgi vermek isterim. 

Romanda beyan edilmekte olan olaylar, günümüz dünyasında insanlarla beraber kâinatta dünyamızın var olması, dünyada hayatın devam etmesi, sadece rastgele bir şekilde değil, dengeli bir düzen içinde devam etmesinin sağlanmasında rol oynayan kurt neslinden olan bir kurdun hayatından esinlenmiş kıssalardan oluşmaktadır. 

Romanın ilk bölümlerini okumaya başladığınız andan itibaren insanlar ve sadece kitabın ana konusunu oluşturan kurtlar değil, diğer canlı varlıklar arasında gelişmekte olan olaylar, kitabın okurunu heyecana sürükleyecek olumsuz olay ve olgularla başlamakta olsa bile, kitabın ilerleyen bölümlerinde kurtların ve insanların, bizim günlük hayatımızda bildiğimiz, duyduğumuz, günlük takip ettiğimiz medya haberlerine konu olan çobanlar ve kurtlar arasında cereyan eden mücadelenin “koyun kapmaca oyunu” olmadığını, bu mücadelenin sadece doğada beraber yaşama mücadelesi değil de, barış içinde doğaya ve doğanın biz insanlarda dâhil kainatta var olan varlıklarla beraber yaşamanın yollarının dile getirildiği, örnek verildiği kısımlara doğru ilerler.

Romanda anlatılmakta olan konular ilerledikçe bizim her birimizin bildiğimiz Türklerin yeniden doğuşunu anlatan Bozkurt Destanında rivayet edildiği gibi Bozkurt ile Gökbörünün insanlar için yapmış olduklarının Ergenekon Destanında devam edip, Egenekon Destanının tamamlanması ile tamamlanmamakta olduğunu, günlük hayatımızda devam ettiğini, günümüzde bile Ergenekon Destanının tamamlanmış olmasına bakmaksızın, Kurttürk Destanının devam ettiğini, Bozkurt ve Ergenekon Destanlarının insanların belleklerinde kazınmış, Türk toplumsal hafızasında yerini bulmuş, günümüzde bile Bozkurt’un insanlar için yaptıklarının yeniden toplumda bilinçaltımızdan çıkarak, Bozkurt’un Patikası gibi kitapların konusunu oluşturmakta olduğunu görebilmekteyiz.

Hazreti Nuh’un tufandan sonra oğullarının en iyisi Yafes’e altı aylık yolda bulunan Altay topraklarını bahşetmesi ile başlamış olan Türklerin hayat serüveni, bu serüvenin kapsamakta olduğu sürecinde bin yallar öncesinde Türklere yeniden doğmaları için yardımcı olan Bozkurt’un, binyıllar sonrası yeniden doğmasına Türklerin katkısını ele alan kıssaları okuyabilir, geçmişimiz, günümüz, geleceğimizle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. 

Bozkurt’un Patikasında geçmişimiz ile ilgili bilgilerle bir arada yazarın derin felsefi düşüncelerinin içinden fışkırıp çıkmakta olan sadece biz Türklerin geçmişi değil, bu günkü günü, günümüz gerçeklerinin ışığında insanlarımızın davranış, düşünce ve mantığına dair de çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Yazarın bize iletmek istemiş olduğu bu felsefi fikir ve düşünceleri romanın satır aralarından okuyabilir, hayatınızda uygulayabilirsiniz. Geleceğinize dair bilgileri bulabilirsiniz. Sözün kısası, romanın konusu, Bozkurt’un mitolojik bir varlık değil, Türklerin bilincinde her zaman yaşayan kutsal bir hayvan olmakla Bozkurt’un Patikası gibi romanlarda yer bulmaya devam edecektir. Bozkurt oldukça Türklerin, Türkler oldukça Bozkurt’un varlığı bilinçlerimizde ve hayatımızda varoluşunu sürdürecektir.

Bozkurt oldukça Türkler, Türkler oldukça Bozkurt varlığını sürdürecektir.

YORUM EKLE