03.05.2023, 20:30

Anadil nedir? Anadilciler Kimdir?

Ülkemizde anadil konusundaki tartışmalara TDK nedense uzak duruyor, girmiyor? Dilciler, dilbilimciler açıklama yapmıyor, konuşmuyor, yazmıyor!

Demokrasi sevdalıları, özgürlük savaşçıları, halkların kardeş çocukları: Bu konuyu dil bilimcilere bırakalım (Hoş, Sözde Ermeni Soykırımı konusunda da aynı durumu düşünemiyor!) demiyor!

Gogıl'a sorarsak dünyada konuşulan dil sayısı ortalama 7000.

Bakınız! Konuyu, durumu "halkın" anlayacağı dilden (yalın) anlatayım.

1- ANADİL (yerel konuşma) Doğrusu bu sözcük ülkemizde çok yanlış kullanılıyor. Dilbilimde "Ana" hem anneden alınan anlamında hem de temel, esas anlamındadır. Oysa bizdeki dilciler bunu çarpıtarak ilk ağızdan öğrenilme anlamına gelen "ana" ile temel, esas anlamındaki "ana"yı kavram kargaşı ile çarpıtıyorlar. Ülkemizde bilinmese de doğru söylem "ANA DİLİ" dir.
2- DİL (Devlet dili, kamu dili, yazı dili, konuşma dili, edebiyat dili vb.'nin tümü)
3- KÖK DİL (kendisinden dil türetilenler)
diyerek dizebiliriz.

Dolasıyla her anadil dil değildir. Her dil de kökdil değildir. Türkçe ise hem anadil hem dil hem de kökdildir.

Nasıl ki ulus olmanın koşulları (Taa ilkokulda bize anlatılıyor) var. İşte, dil olmanın da koşulları var. Bu koşullar;

1- Seçilme

2- Ölçünlenme (standartlaşma)

3- Onay (kabul) gibi aşamaları da içeriyor.

(Tabiyki yalnız bunlar değil)

Sözünü ettiğim anadilcileri bu 3 özellik ile düşünerek izleyin, sorgulayın, tanımlayın.

Her anadilin dil olması için çabalaması doğal bir haktır. Ancak bu bir "dile" sataşarak, onunla eşitmiş gibi söylenip aynı hakları isteyerek, demokrasi arkasına sığınıp (Ben demokrasiye güvenmediğimi ve inanmadığımı dolaylı yoldan daha önce yazdım. Bakınız "Medeniyet, Demokrasi ve Kombi") yapılmaz.

Madem halkların kardeşliği, madem demokrasi diyorsunuz açın bir masa Trabzon, Rize meydanında diyin onlara da;

- Sizin anadilinizi konuşturmuyorlar. Lazcaya özgürlük. Gelin bize katılın demokrasi adına, halkların kardeşliği adına.

Biz de anlamış olalım içtenliğinizi!

Dil konusuna dönersek Türkçe için bile bugün abece (alfabe) konusu tartışmaya açılabiliyorken, Osmanlıcadan ayrı bir dilmiş gibi söz ediliyorken herhangi bir anadil için nasıl bu denli rahat dilmiş gibi konuşulabiliyor?

Soralım sizin alfabeniz hangisi? Alfabenizde kaç harf var? Ne zaman nerede yazıya alınmış? Ne zaman nerede geçerliymiş?

Türklük bilincimin kökünü Türkçe oluşturmaktadır.

Büyük Türk Ulusuna olan umut, inanç ancak kaygılarımla.

S. Göktöre ÇAM

Yorumlar (0)