Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 11

Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 11


Soru Çöz, Test Çöz: Sözcükte Anlam Test 11

1.(I)Sıcağın verdiği (II)yorgunluktan mı, yoksa bu (III)düşüncenin uyandırdığı (IV)ağırlıktan mı nedir, bir (V)sessizlik oldu; üç arkadaş uzakta (VI)süzülen gemiye dalarak birbirlerini unuttular.

Yukarıdaki cümlede geçen numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamda kullanılmamıştır?

A) I – III

B) II – V

C) III – VI

D) IV – VI

E) I – V

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde insana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır?

A) Nehir kasabanın birkaç kilometre ötesinden akıp gidiyordu.

B) On beş-yirmi yıl içinde kel tepelerin yerini yemyeşil ağaçlar almıştı.

C) Bu eşsiz doğa güzelliğine herkes hayran kalmıştı.

D) Dağ yolunu tırmanmaya başladığımızda çevremizi kuş sesleri sarmıştı.

E) Arada bir ağaçlara tırmanan sincaplar, sessizliği bozuyordu.

 

3. Bu eleştirmenler, sırasında kendi koydukları kuralları bile çiğneyebiliyorlar.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakileri hangisinde vardır?

A) Hiçbir neden yokken şiir yazmaktan vazgeçti.

B) Orhan Veli de yerine göre ölçülü uyaklı şiirler yazdı.

C) Nasıl olup da şiirden hoşlanmadığını söylediğine kendisi de şaşırmıştı.

D) Geçen yıl yok yere, altı ay İspanyolca kursuna gitti.

E) Arada bir eski şiir kitaplarını açar, uzun uzun şiir okurdu.

 

4. Anlamdan kaçan çağımızın şiiri, görüntüye daha çok yer veriyor. Görüntü şiirde etkiyi en iyi şekilde sağlar. Bundan başka, görüntünün ortaya koyduğu anlam şiire daha yakındır.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bu şiirleri okuyun, ayrıca üç öykü okuyun.

B) Bu saatten sonra okumaya başlasanız da pek yararı olmaz.

C) Bu ay, bu üç kitabın dışında başka kitap okumanıza gerek yok.

D) Geçen hafta, Onur hariç herkes bir kitap bitirmiş.

E) Yapacak bir işi olmadığında eski şiirlerini bulup okurdu.

 

5. “El” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) İflasın eşiğine gelince, yine babası elinden tutmuştu.

B) İçlerinden, bugüne kadar eli kalem tutan bir kişi, çıkmadı.

C) Şiir okuma konusunda kimsecikler, onun eline su dökemezdi.

D) Aşırı derecede gururluydu, öleceğini bilse kimseye el açmazdı.

E) Çocuk, oynayacağım diye bütün boyaları eline yüzüne bulaştırmıştı.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili bölüm cümleye “belirsizlik, bilinmezlik” anlamı katmıştır?

A) Masum bakan gözlere nedense inanırdım.

B) Ne gizli cinayetler, neler neler oluyor.

C) Kim bilir hangi verimli tarlanındır bu ürün.

D) Yenmemiş bir meyvenin nasıl bilinir tadı?

E) Ne belli bir yerim var ne de sevdiğim biri.

 

7. Orhan Veli, günlük yaşamı şiire taşımayı başardı. Türkçe Orhan’ın elinde bugüne kadar hiç görmediğimiz, okumadığımız bir hale gelmişti.

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Tanpınar’ın yazılarıyla Türk edebiyatında düz yazı Önem kazandı.

B) Y. Kemal Ankara’ya geldiğinde bir dostunun evinde kalırdı.

C) Ömer Seyfettin’den geriye üç büyük cildi dolduran hikayeler kaldı.

D) Antolojilerde, bu sanatçı ile ilgili sadece iki şiir buluyoruz.

E) Sanatçının akıcı dili ve ilgi çekici konuları sayesinde, eserleri uzun yıllar unutulmayacak.

 

8. Oluşturulan yeni sözcük ve terimlerin gramer kurallarına uygun olmasını, canlı eklerle ve anlaşılan köklerle yapılmasını istiyoruz.

Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözcüğün yerini tutabilir?

A) sevilen   B) yeni   C) özgün   D) işlek   E) sağlam

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam kazanmıştır?

A) Aranırsa, her kötünün bir iyi yanı bulunur.

B) Bu insanları bu gözle değerlendirmen yanılırsın.

C) Bahar gelince bir iki günde ortalık yemyeşil oldu.

D) Çocukların sesinden rahatsız olan ihtiyar, pencereyi kapattı.

E) Vazodaki çiçekler, üç günde solmuştu.

 

10. “Kitapları kitaplığa gelişigüzel yerleştirdi.”

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sabahleyin odasını, yatağını toplamış olmak için topladı.

B) Sabahtan beri bu köşede öylece oturuyor.

C) Kızına, senin kadar düzensiz birini görmedim diyordu.

D) Bazen sürekli çalışır, kimi zaman da elini işe sürmezdi.

E) Gazeteye göz attı, sonra masanın üzerine bıraktı.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “iş” sözcüğü “ekonomik etkinlikler” anlamında kullanılmıştır?

A) İş bittikten sonra işçiler, denize karşı oturup sohbet ederlerdi.

B) Burada işim olmasa ben de sizinle giderdim.

C) İşe geç kalmamak için bu sabah kahvaltı etmeden evden çıktı.

D) Elindeki işi bırakıp çevresindekilere sohbet etmeye başladı.

E) Tekstil piyasasında, bu aralar işler durgunmuş.

 

12. İki haftadan beri yüzü gülmüyordu, ama bir iki günden beri neşesi yerinde.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili bölümle anlamca özdeş bir sözcük kullanılmıştır?

A) Her zaman borçlarını vaktinde ödemeye özen gösterirdi.

B) İş için gelenlerden uzun boylu olanı biraz yaşlı ise de bilgisi iyi.

C) Kendisini azarlayan adama, gerektiği biçimde cevap verdi.

D) Bu öğrenciler bizim çocuğumuz durumunda, diyordu.

E) Kağan Bey doğru zamanda, doğru konuşmayı çok iyi bilir.

 

13. “Doldurmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Aldığı paraları, siyah bir çantaya doldurdu.

B) Adamı doldurup üstümüze saldılar.

C) İşçileri kamyonlara doldurup taşıyorlardı.

D) Atıştan önce, herkes silahını yeniden doldurdu.

E) Suyun aktığını görünce boş kaplan doldurdu.

 

14. “Gelen” sözcüğü hangisinde gerçek anlamda kullanılmamıştır?

A) Bir cümlede aynı anlama gelen iki sözcük kullanılmamalı.

B) Sınıfa en son gelen, tahtayı silerdi.

C) Karşıdan gelen adamın kim olduğunu anlamaya çalışıyordu.

D) Dün gelen çocuk Özge’nin kardeşiymiş.

E) Buraya gelen çocuklar, hemen çevreye uyum sağladılar.

 

15. Belirli bir bilim ve meslek dalına özgü kavramlara “terim” denir,

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim kullanılmamıştır?

A) Bu tepkime sonunda oksijen açığa çıkmayabilir.

B) Piyasadaki fiyat artışlarında arz-talep dengesi etkili olmaktadır.

C) Kitabın son formasının basımı, dün akşam tamamlandı.

D) Şiirin son dizesindeki iki sözcüğün anlamını çıkaramadım.

E) Bu işte onun parmağının olduğunu hepimiz biliyoruz.

 

16. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Güneş, gökten yana bütün ümitlerini kurutuyor

B) Hiç dinmeyecek gönüldeki bu ateş

C) Hâlâ boş duruyor gönlüm

D) Dudakların kuruyor, susuzsun

E) Ezilmiş, yorulmuş, yürüyorsun

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-B  3-B  4-A  5-E  6-C  7-A  8-D  9-B  10-A  11-E  12-B  13-B  14-A  15-E  16-D

Yorumlar (0)