13.10.2021, 19:54

Çukurova Müzik Kültürüne Akademik Bir Bakış

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM), 2021 Güz Dönemi etkinlikleri, "Çukurova Kültüründe Anlatı ve Müzik Gelenekleri" adlı konferansla başlayacak.

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 2021 yılı konferans serisinin 14. ve Güz Döneminin ilk programında "ÇUKUROVA KÜLTÜRÜNDE ANLATI VE MÜZİK GELENEKLERİ" konusu ele alınacak. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. F.Gülay Mirzaoğlu’nun moderatör olduğu programa, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma Şimşek, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refiye Şenesen ve Prof. Dr. F.Gülay Mirzaoğlu konuşmacı olarak katkıda bulunacak. Çukurova kültüründe müzik ve anlatı gelenekleri çerçevesinde ağıtlar, türküler, halk hikâyeleri ile bozlak geleneğine dair tespitlere yer verilecek. Konferans kapsamında canlı müzik icralarına da yer verilecek.

14 Ekim 2021’de, saat 20:00’de gerçekleşecek etkinlik tüm ilgililere açık.