27.10.2021, 17:49

Divan Şiirinin Musikiye Yansımaları

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Konferanslarının 15.bölümünde Divan şiirinin musiki ile olan ilişkisi analiz edilecektir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, “Divan Şiiri Geleneğinde Metin ve Musiki” adlı sunumuyla programa katkıda bulunacaktır.

Klasik Türk Edebiyatının musiki ile olan bağının ele alınacağı konferansta, Divan şiirine ait metinlerin müzikal yapılarına dair bilgi verilecektir. Edebiyatımızın yapı taşı olan destan, mesnevi, gazel, mevlit gibi metinlerin müzikal ahenk unsurları analiz edilecektir. Prof. Dr. Açıkgöz, Divan şiiriyle aynı estetik gelenekten beslenen mimarinin, tezhip ve diğer geleneksel sanatların ortak bir ritme sahip olduğu görüşünü, katılımcılarla detaylı olarak paylaşacaktır.

Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı programın koordinatörü Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Gülay Mirzaoğlu, yardımcı koordinatörü Ömer Göktaş’tır. 28 Ekim 2021’de saat 20.00’de gerçekleşecek program, tüm ilgililere açıktır.

açık