Türkçe Kurultayı Duyurusu

Elginkan Kurultay 28 - 29 - 30 Nisan 2021


Geçmişten Günümüze Yazılmayan Türkçe
1985 yılında kurulan Elginkan Vakfı, temel amaçlarından biri olan “Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, âdet ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak” kapsamında 2013 yılından başlayarak yılaşırı (iki yılda bir, tek yıllarda) olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı düzenlenmektedir.

Elginkan Vakfı Uluslararası Türk Dili ve Edebiyat Kurultayı 5


Türkçenin Ağızları
Türk Argosu
Türk İşaret Dili Değişkeleri
Meslek Dilleri
Gizli DillerKurultay Hakkında


Elginkan Vakfı, Türk sanayiine yarım asrı aşkın bir süredir hizmet veren Elginkan Topluluğu’nun kurucuları tarafından, Türkiye’nin her alanda çağdaş bir anlayışla ilerlemesine destek olmak amacıyla 1985 yılında kurulmuştur.


Elginkan Vakfı’nın kuruluş amaçları;

Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, âdet ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak,
Bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek,
Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak, işletmektir.


Vakfımız, temel amaçları kapsamında 2013 yılından başlayarak yılaşırı (iki yılda bir, tek yıllarda) olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı düzenlemektedir. Bu üst başlık altında her kurultay için özel bir konu belirlenmekte ve bu konu çerçevesinde sunulacak bildiriler kabul edilmektedir.

Yorumlar (0)