Kadar Edatı, -e kadar Edatı

Kadar Edatı-e kadar Edatı

-e kadar, kadar” edatı cümleye, bağlandığı sözcükle birlikte “zaman, süre, benzerlik, yaklaşık, karşılaştırma, derece, ölçü, eşitlik, gibi, mesafe, miktar, aşırılık …” anlamları katar.

ÖRNEK:

* Hazırladığımız hamuru üç saat kadar bekletiniz. (yaklaşık anlamında)

* Sular iki güne kadar gelecekmiş. (yaklaşık anlamında)

* Akşama kadar seni bekledik. (zaman anlamında)

* Eşek kadar adam oldun. (ölçü anlamında)

* Yağan dolu ceviz kadarmış. (benzerlik anlamında)

* Senin kadar açgözlüsünü görmedim. (karşılaştırma anlamında)

* Aksaray, Sivas kadar soğuktur. (karşılaştırma anlamında)

* Bir insana bu kadar eziyet yapılmaz. (derece anlamında)

* Ayşe Fatma kadar hızlı koşuyor. (eşitlik anlamında)

* Bununla yemek yemiş kadar doyduk. (gibi anlamında)

* Çizgiye kadar herkes sürünecek. (mesafe anlamında)

* İçebileceğiniz kadar su doldurun. (miktarda anlamında)

* O kadar çok korktum ki anlatamam. (aşırılık anlamında)

NOT: Cümlede yer alan “kadar” edatı birlikte kullanıldığı sözcükle isim, sıfat veya zarf grubu oluşturur. “kadar” edatı birlikte kullanıldığı hangi sözcük grubu olursa olsun yine de edattır.

ÖRNEK:

* Bu kadarını ben de beklemiyordum. (İsim)

* Bu olanlarla dayak yemiş kadar olduk. (Zarf-Belirteç)

* Limon kadar ekşi elma almışsın. (Sıfat - Ön ad)

Yorumlar (0)